Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Lokalizácia IPKZ prevádzok

Vitajte v testovacej verzii Lokalizácia IPKZ prevádzok, v ktorej sú zakreslené IPKZ prevádzky podľa kategórií priemyselných činností. Kliknutím na odkaz http://geo.enviroportal.sk/ipkz_prevadzky/ sa zobrazí mapa Slovenska s rôznofarebnými bodmi. Každá farba znamená kategóriu priemyselnej činnosti. O ktorú činnosť ide, je uvedené v okienku Legenda, na hornom paneli. Podrobnejšie informácie o jednotlivých prevádzkach sa zobrazia kliknutím na okienko Info na hornom paneli a následne na bod konkrétnej prevádzky.
Aplikácia ponúka vizualizáciu niektorých údajov z Registra prevádzok IPKZ a vydaných povolení. Zdrojom údajov je naďalej SIŽP.

Keďže sa jedná o testovaciu verziu, údaje v tejto aplikácii nemusia byť úplné alebo presné. Preto prosíme užívateľov, aby v prípade zistenia chýb alebo nezrovnalostí, prípadne chybnej funkcionality kontaktovali pracovisko IPKZ pri SAŽP (katarina.liskova@sazpk.sk,blanka.kapustova@sazp.sk )