Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ » Register BAT a BREF

Vstup do registra

Register pozostáva z nasledovných aplikácií:

Register kvôli úpravám pracuje v obmedzenom režime!
Databáza BREF
Závery o BAT
Príručka BAT/BEP k POPs