Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Vyhľadávanie
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa

Návod na používanie registrov

Prevádzkovateľ: Prevádzka: Identifikátor prevádzky: Kontroly: Vydané integrované povolenie:
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6465-34159/37/2018/Sob/374390107/Z5
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6465-34159/37/2018/Sob/374390107/Z5
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6465-34159/37/2018/Sob/374390107/Z5
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6465-34159/37/2018/Sob/374390107/Z5
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6465-34159/37/2018/Sob/374390107/Z5
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6465-34159/37/2018/Sob/374390107/Z5
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6465-34159/37/2018/Sob/374390107/Z5
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer 374390107 Kontroly 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 1424-19003/2007/Pet/470590106
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 1424-19003/2007/Pet/470590106
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 1424-19003/2007/Pet/470590106
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 5637-30693/2008/Pet/4700590101/Z1
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 5637-30693/2008/Pet/4700590101/Z1
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 5637-30693/2008/Pet/4700590101/Z1
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 7192-28784/2012/Pet/4700590106/Z2
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 7192-28784/2012/Pet/4700590106/Z2
Babičkin dvor, a.s. Chov nosníc - Uderiná 470590106 Kontroly 7192-28784/2012/Pet/4700590106/Z2
Babičkin dvor, a.s. Farma Nenince - chov hydiny 470880105 Kontroly 1592/224/OIPK/470350205/2005-Mš
Babičkin dvor, a.s. Farma Nenince - chov hydiny 470880105 Kontroly 1592/224/OIPK/470350205/2005-Mš
Babičkin dvor, a.s. Farma Nenince - chov hydiny 470880105 Kontroly 1592/224/OIPK/470350205/2005-Mš
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »