Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Vyhľadávanie
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa

Návod na používanie registrov

Prevádzkovateľ: Prevádzka: Identifikátor prevádzky: Kontroly: Vydané integrované povolenie:
ACHEMA a.s. Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom 571500112 Kontroly 6338-2593/2014/Ber/571200112/Z1
ACHEMA a.s. Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom 571500112 Kontroly 3250-25286/Val/571500112/Z2
ACHEMA a.s. Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom 571500112 Kontroly 3250-25286/Val/571500112/Z2
ACHEMA a.s. Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom 571500112 Kontroly 3250-25286/Val/571500112/Z2
Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel 473610114 Kontroly 6887-16272/47/2015/Jed/473610114
Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel 473610114 Kontroly 6887-16272/47/2015/Jed/473610114
Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel 473610114 Kontroly 6887-16272/47/2015/Jed/473610114
Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel 473610114 Kontroly 6469-32114/2015/Jed/473510114/Z1-SP
Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel 473610114 Kontroly 6469-32114/2015/Jed/473510114/Z1-SP
Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel 473610114 Kontroly 6469-32114/2015/Jed/473510114/Z1-SP
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 377/770260104/107-Re
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 377/770260104/107-Re
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 377/770260104/107-Re
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 377/770260104/107-Re
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 377/770260104/107-Re
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 1157-1818/2016/Kad/770260104/Z1
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 1157-1818/2016/Kad/770260104/Z1
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 1157-1818/2016/Kad/770260104/Z1
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 1157-1818/2016/Kad/770260104/Z1
AGO spol. s.r.o. Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 770260104 Kontroly 1157-1818/2016/Kad/770260104/Z1
AGRO TAMI, a.s. AGRO TAMI, a.s. 373490113 Kontroly 2495-23707/2014/Jur/373490113
AGRO TAMI, a.s. AGRO TAMI, a.s. 373490113 Kontroly 1407-4358/2016/Jur/373490113/Z1-DSP,KR
AGRO TAMI, a.s. AGRO TAMI, a.s. 373490113 Kontroly 4879-20929/2016/Jur/373490113/Z2
AGRO TAMI, a.s. AGRO TAMI, a.s. 373490113 Kontroly 5987-27754/2017/Jur/373490113/Z3
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 2285-19087/2007/Kmi/470520106
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 2285-19087/2007/Kmi/470520106
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 2285-19087/2007/Kmi/470520106
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 2285-19087/2007/Kmi/470520106
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 2285-19087/2007/Kmi/470520106
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7561-28645/2009/Bab/470520106/Z1
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »