Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Vyhľadávanie
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa

Návod na používanie registrov

Prevádzkovateľ: Prevádzka: Identifikátor prevádzky: Kontroly: Vydané integrované povolenie:
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7561-28645/2009/Bab/470520106/Z1
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7561-28645/2009/Bab/470520106/Z1
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7561-28645/2009/Bab/470520106/Z1
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7561-28645/2009/Bab/470520106/Z1
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 3516-12789/2011/Kmi/470520106/Z4
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 674-12787/2011/Kri/470520106/Z3
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 674-12787/2011/Kri/470520106/Z3
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 674-12787/2011/Kri/470520106/Z3
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 674-12787/2011/Kri/470520106/Z3
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 674-12787/2011/Kri/470520106/Z3
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 3516-12789/2011/Kmi/470520106/Z4
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 3516-12789/2011/Kmi/470520106/Z4
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 3516-12789/2011/Kmi/470520106/Z4
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 3516-12789/2011/Kmi/470520106/Z4
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 6277-24443/2011/Kmi/470520106/Z5
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 6277-24443/2011/Kmi/470520106/Z5
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 6277-24443/2011/Kmi/470520106/Z5
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 6277-24443/2011/Kmi/470520106/Z5
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 6277-24443/2011/Kmi/470520106/Z5
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7491-5716/2014/Jed/470440106/Z6
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7491-5716/2014/Jed/470440106/Z6
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7491-5716/2014/Jed/470440106/Z6
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7491-5716/2014/Jed/470440106/Z6
AGROBAN s.r.o. Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných 470520106 Kontroly 7491-5716/2014/Jed/470440106/Z6
AGROCASS plus, spol. s r.o. Hospodársky dvor Topoľany 571130106 Kontroly 1906-18276/2007/Mik/571130106
AGROCASS plus, spol. s r.o. Hospodársky dvor Topoľany 571130106 Kontroly 1906-18276/2007/Mik/571130106
AGROCASS plus, spol. s r.o. Hospodársky dvor Topoľany 571130106 Kontroly 8814-1495/2013Pal/571130106/Z3
AGROCASS plus, spol. s r.o. Hospodársky dvor Topoľany 571130106 Kontroly 8814-1495/2013Pal/571130106/Z3
AGROCASS plus, spol. s r.o. Hydinárska farma Zemplinská Teplica 571220105 Kontroly 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105
AGROCASS plus, spol. s r.o. Hydinárska farma Zemplinská Teplica 571220105 Kontroly 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »