Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Vyhľadávanie
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa

Návod na používanie registrov

Prevádzkovateľ: Prevádzka: Identifikátor prevádzky: Kontroly: Vydané integrované povolenie:
AGROCOMMERCIUM, s.r.o. Stredisko: farma Mliečany 371260106 Kontroly 1033-3648/2007/Gaj/371260106
AGROCOMMERCIUM, s.r.o. Stredisko: farma Mliečany 371260106 Kontroly 5781-17421/37/2008/Gaj/371260106/Z1
AGROCOMMERCIUM, s.r.o. Stredisko: farma Mliečany 371260106 Kontroly 9558-37548/37/2009/Gaj/371260106/Z2
AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o. Stredisko: farma Rovinka 370640307 Kontroly 5766-34817/37/2007/Heg/370640307
AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o. Stredisko: farma Rovinka 370640307 Kontroly 9534-8254/37/2011/Gaj/370640307/Z1
AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o. Stredisko: farma Rovinka 370640307 Kontroly 5009-19000/37/2015/Skr/370640307
AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o. Stredisko: farma Veľké Úľany 370640107 Kontroly 5260-32444/37/2007/Heg/370640107
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 2555-30725/2007Mik/571180107
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 2555-30725/2007Mik/571180107
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 2555-30725/2007Mik/571180107
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 2555-30725/2007Mik/571180107
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 2555-30725/2007Mik/571180107
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 2555-30725/2007Mik/571180107
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 442-5021/Hut/571180107/Z1
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 442-5021/Hut/571180107/Z1
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 442-5021/Hut/571180107/Z1
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 5928-30445/2017/Ant/571180107/Z2
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 5928-30445/2017/Ant/571180107/Z2
AGROMOD s.r.o. Hydinárska farma Zemplinský Branč 571180107 Kontroly 5928-30445/2017/Ant/571180107/Z2
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 3403/770440204/901-Chy
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 3403/770440204/901-Chy
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 3403/770440204/901-Chy
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 3403/770440204/901-Chy
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 3403/770440204/901-Chy
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 3403/770440204/901-Chy
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 918-2645/2009/Žer/770440104/Z1-Ú
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 918-2645/2009/Žer/770440104/Z1-Ú
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 918-2645/2009/Žer/770440104/Z1-Ú
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 918-2645/2009/Žer/770440104/Z1-Ú
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 918-2645/2009/Žer/770440104/Z1-Ú
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »