Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Vyhľadávanie
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa

Návod na používanie registrov

Prevádzkovateľ: Prevádzka: Identifikátor prevádzky: Kontroly: Vydané integrované povolenie:
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 2016-8122/2014/Daň/770440204/Z2
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 2016-8122/2014/Daň/770440204/Z2
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 2016-8122/2014/Daň/770440204/Z2
AGROPOINT, s.r.o. AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka 770440204 Kontroly 2016-8122/2014/Daň/770440204/Z2
AGROREAL Dedina Mládeže, a.s. Farma ošípaných Dedina Mládeže 371800106 Kontroly 1345-23313/37/2007/Koč/371800106
AGROREAL Dedina Mládeže, a.s. Farma ošípaných Dedina Mládeže 371800106 Kontroly 1345-23313/37/2007/Koč/371800106
AGROREAL Dedina Mládeže, a.s. Farma ošípaných Dedina Mládeže 371800106 Kontroly 1345-23313/37/2007/Koč/371800106
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 1361-3529/2007/Pet/470280106
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 1361-3529/2007/Pet/470280106
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 1361-3529/2007/Pet/470280106
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 1361-3529/2007/Pet/470280106
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 1361-3529/2007/Pet/470280106
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 1361-3529/2007/Pet/470280106
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 9938-38115/2009/Kmi/470280106/Z1-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 9938-38115/2009/Kmi/470280106/Z1-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 9938-38115/2009/Kmi/470280106/Z1-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 9938-38115/2009/Kmi/470280106/Z1-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 9938-38115/2009/Kmi/470280106/Z1-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 9938-38115/2009/Kmi/470280106/Z1-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 7385-25032/2012/Pet/470280106/Z2-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 7385-25032/2012/Pet/470280106/Z2-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 7385-25032/2012/Pet/470280106/Z2-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 7385-25032/2012/Pet/470280106/Z2-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 7385-25032/2012/Pet/470280106/Z2-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma Dóra, Chov ošípaných 470280106 Kontroly 7385-25032/2012/Pet/470280106/Z2-Ú
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Kružno 470280306 Kontroly 14252-3529/Pet/470280306
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Kružno 470280306 Kontroly 14252-3529/Pet/470280306
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Kružno 470280306 Kontroly 1083-10376/2018/Beň.Kur/470280306/Z1-DSP
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Kružno 470280306 Kontroly 1083-10376/2018/Beň.Kur/470280306/Z1-DSP
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 4476-26658/2007/Pet/470280206
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »