Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Vyhľadávanie
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa

Návod na používanie registrov

Prevádzkovateľ: Prevádzka: Identifikátor prevádzky: Kontroly: Vydané integrované povolenie:
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Kružno 470280306 Kontroly 14252-3529/Pet/470280306
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Kružno 470280306 Kontroly 1083-10376/2018/Beň.Kur/470280306/Z1-DSP
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Kružno 470280306 Kontroly 1083-10376/2018/Beň.Kur/470280306/Z1-DSP
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Kružno 470280306 Kontroly 1083-10376/2018/Beň.Kur/470280306/Z1-DSP
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 4476-26658/2007/Pet/470280206
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 4476-26658/2007/Pet/470280206
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 4476-26658/2007/Pet/470280206
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 4476-26658/2007/Pet/470280206
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 6190-24366/2015/Beň/470710107/ZR
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 6190-24366/2015/Beň/470710107/ZR
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 6190-24366/2015/Beň/470710107/ZR
AGRORIS, s.r.o. Farma ošípaných Ožďany 470280206 Kontroly 6190-24366/2015/Beň/470710107/ZR
AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o. Dekontaminačná plocha na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Záhorce 475040116 Kontroly 1301-2495/2017/Kas/475040116
AGROTOM s.r.o. Výkrm ošípaných Stará Halič 470740106 Kontroly 11/2/OIPK/470740106/2006/Vč
AGROTOM s.r.o. Výkrm ošípaných Stará Halič 470740106 Kontroly 11/2/OIPK/470740106/2006/Vč
AGROTOM s.r.o. Výkrm ošípaných Stará Halič 470740106 Kontroly 11/2/OIPK/470740106/2006/Vč
AGROTOM s.r.o. Výkrm ošípaných Stará Halič 470740106 Kontroly 11/2/OIPK/470740106/2006/Vč
AGROTOM s.r.o. Výkrm ošípaných Stará Halič 470740106 Kontroly 615-9870/2010/Ško/470740106/Z1
AGROTOM s.r.o. Výkrm ošípaných Stará Halič 470740106 Kontroly 615-9870/2010/Ško/470740106/Z1
AGROTOM s.r.o. Výkrm ošípaných Stará Halič 470740106 Kontroly 615-9870/2010/Ško/470740106/Z1
AGROTOM s.r.o. Výkrm ošípaných Stará Halič 470740106 Kontroly 615-9870/2010/Ško/470740106/Z1
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 1772-14220/37/2007/GAJ/371060106
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 1772-14220/37/2007/GAJ/371060106
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 1772-14220/37/2007/GAJ/371060106
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »