Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Vyhľadávanie
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa

Návod na používanie registrov

Prevádzkovateľ: Prevádzka: Identifikátor prevádzky: Kontroly: Vydané integrované povolenie:
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 5292-24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 5292-24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S
AGROVÝKRM a.s. Stredisko: farma Senica 371060106 Kontroly 5292-24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 2481-33680/2007/Poj/37170106
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 2481-33680/2007/Poj/37170106
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 2481-33680/2007/Poj/37170106
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 2481-33680/2007/Poj/37170106
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 2481-33680/2007/Poj/37170106
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 2481-33680/2007/Poj/37170106
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 2481-33680/2007/Poj/37170106
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 720-33741/2016/Imr/371730106/Z2-DSP,SP,KR
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 720-33741/2016/Imr/371730106/Z2-DSP,SP,KR
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 720-33741/2016/Imr/371730106/Z2-DSP,SP,KR
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 720-33741/2016/Imr/371730106/Z2-DSP,SP,KR
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 720-33741/2016/Imr/371730106/Z2-DSP,SP,KR
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 720-33741/2016/Imr/371730106/Z2-DSP,SP,KR
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 720-33741/2016/Imr/371730106/Z2-DSP,SP,KR
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 1746-9399/2019/Kap/371730106/Z3-DSP
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 1746-9399/2019/Kap/371730106/Z3-DSP
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 1746-9399/2019/Kap/371730106/Z3-DSP
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 1746-9399/2019/Kap/371730106/Z3-DSP
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 1746-9399/2019/Kap/371730106/Z3-DSP
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 1746-9399/2019/Kap/371730106/Z3-DSP
Agrovýkrm Rybany s.r.o. Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 Kontroly 1746-9399/2019/Kap/371730106/Z3-DSP
Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Farma ošípaných - PLÁNE 570530105 Kontroly 1375/150-OIPK/2005/570530105
Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Farma ošípaných - PLÁNE 570530105 Kontroly 1375/150-OIPK/2005/570530105
Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Farma ošípaných - PLÁNE 570530105 Kontroly 1375/150-OIPK/2005/570530105
Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Veľkovýkrmňa ošípaných, Hospodársky dvor Spišské Vlachy 570710105 Kontroly 123/23-OIPK/2006-To/570710105
Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Veľkovýkrmňa ošípaných, Hospodársky dvor Spišské Vlachy 570710105 Kontroly 123/23-OIPK/2006-To/570710105
Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Veľkovýkrmňa ošípaných, Hospodársky dvor Spišské Vlachy 570710105 Kontroly 123/23-OIPK/2006-To/570710105
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »