Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Vyhľadávanie
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa
Vyhľadáva podľa sídla prevádzkovateľa

Návod na používanie registrov

Prevádzkovateľ: Prevádzka: Identifikátor prevádzky: Kontroly: Vydané integrované povolenie:
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 2508-23483/2017/Mar/770650104/Z61
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 2508-23483/2017/Mar/770650104/Z61
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 2508-23483/2017/Mar/770650104/Z61
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 2508-23483/2017/Mar/770650104/Z61
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 2508-23483/2017/Mar/770650104/Z61
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP
Žilinská teplárenská, a.s. Výroba tepla a elektrickej energie 770650104 Kontroly 6297-27135/2018/Daň/770650104/Z65-SP
« 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 »