Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice s.r.o. VA U.S.Steel Košice, 044 54 Košice 570021710 5.4. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
.A.S.A. Trnava s.r.o., Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Priemyselná 5 370170104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MESTO TRNAVA, Hlavná 1, Trnava, 91771
58 MW zdroj pre PPC Energy, a.s. Magnetová 12 376410108 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava PPC Energy, a.s., Magnetová 12, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83104
AD5, AVD6 a Výroba a expedícia asfaltov Vlčie hrdlo 1 370120305 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10 373490113 6. 4. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, Nitra, 95022
AGROPOINT, s.r.o. farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka Mojšová Lúčka 770440204 6. 6. bod a) IŽP Žilina AGROPOINT, s.r.o., Pri celulózke 1555/68, Žilina, 01001
Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Agrovýkrm Rybany s.r.o., Tomášovská 22/393, Malinovo, 90045
Alcupro a.s. Spišské Vlachy Vajanského 146, Spišské Vlachy, 053 61 570880106 2.5. bod b) IŽP Košice TERRA METALS SLOVAKIA, s.r.o., Francisciho 4, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Anodická oxidácia Na Vartičke 7 470440106 2.6. IŽP Banská Bystrica Hydro Extrusion Slovakia a.s., Na Vartičke 7, Žiar nad Hronom, 96501
Anodická oxidácia Železničný rad č. 29 470820107 2.6. IŽP Banská Bystrica Cortizo Slovakia, a.s., Železničný rad 29, Nová Baňa, 96801
Atmosféricko-vákuová destilácia Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová 470160305 1.2. IŽP Banská Bystrica PTCHEM, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, Nemecká, 97697
Bajtava - skládka TKO Bajtava č. 86 720110103 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Obec Bajtava, Bajtava 86, Bajtava, 94365
Biodegradačná plocha Budmerice Biely vŕšok 373290109 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, Bratislava - MČ Ružinov, 82106
Biodegradačná plocha odpadov a kompostáreň odpadov Bývalé roľnícke družstvo Cerová, p.c. 2188/14, 2188/35 373330111 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava BTT s.r.o., Hrušovská 15, Bratislava - MČ Ružinov, 82107
Biodegradačná plocha v areáli skládky v Zohore Bratislavská 370180413 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Biodegradačná plocha, Vlčie Hory k.ú. Hlohovec 370400314 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Bitúnok Zbrojníky Zbrojníky 270 370140206 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PM ZBROJNÍKY, a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica, 97401
Bitúnok hovädzieho dobytka a ošípaných Povodská 14, Dunajská Streda 373250107 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ISTERMEAT a.s., Povodská 14, Dunajská Streda, 92901
CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie 914 42 Horné Srnie 770100103 3.1. bod a) IŽP Žilina CEMMAC a.s., Horné Srnie 14, Horné Srnie, 91442
CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky Štúrova 101,Svit, 059 21 570970106 6. 7., 6. 7., 6. 7. IŽP Košice CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, Svit, 05921
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník 906 38, Rohožník 370840106 3.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, 90638
Calmit spol. s r.o. závod Margecany Margecany, 055 40 570940106 3.1. bod b) IŽP Košice Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81104
Calmit spol. s r.o., závod Vápenka Žirany k.ú. Žirany 370530104 3.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81104
Cementáreň Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou 654,Turňa nad Bodvou, 044 02 750810105 3.1. bod a) IŽP Košice CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, 90638
Centrum fyz.-chem. úprav odpadov Rimavská Sobota Košická cesta 2923 470580104 5.1. bod b) IŽP Banská Bystrica DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, Banská Bystrica, 97445
Centrum povrchových úprav Mobis Slovakia s.r.o.Gbeľany 770760208 2.6. IŽP Žilina SHT, s.r.o., Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto, 02401
Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu Plavecký Štvrtok 172 370540104 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava - MČ Ružinov, 90845
Chanava - živočíšna výroba k.ú. Chanava 470760107 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica Družstvo podielníkov Včelince, Košická cesta, Rimavská Sobota, 97901
Chlórová chémia Kopanice 1778 370211405 4.4., 4.2 bod a), 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Chov brojlerov - Agronovaz a.s., Nové Mesto nad Váhom Veľké Bierovce 913 11, pošta Trenč. Stankovce 770830107 6. 6. bod a) IŽP Žilina BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Chov brojlerov Skalica Horská cesta 1804/9 370360107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o., Horská cesta 1804/9, Skalica, 90901
Chov brojlerových kurčiat Horné Orešany 371220106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, Lieskovec, 96221
Chov hydiny - brojlerových kurčiat Raková Raková 683 775450119 6. 6. bod a) IŽP Žilina UNI-CON KYSUCE spol. s r.o., Raková 683, Raková, 02351
Chov hydiny Horná Štubňa Horná Štubňa 770340208 6. 6. bod a) IŽP Žilina SHP a.s., Červenej armády 1191, Turčianske Teplice, 03901
Chov nosníc - Uderiná k. ú. Lovinobaňa (miestna časť Uderiná) 470590106 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Chov ošípaných k. ú. Lučenec 470530104 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce 228, Lučenec, 98401
Chov ošípaných - prevádzka Hospodársky dvor Čerhát Hospodársky dvor Komárno - Čerhát 374610107 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove 456, Zlatná na Ostrove, 94612
Chov ošípaných - prevádzka Zlatná na Ostrove Školská 456 374610209 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove 456, Zlatná na Ostrove, 94612
Cunín - Skládka TKO Svätojánska 8 370490104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VPP Holíč, spol. s r.o., Svätojánska 1744/8, Holíč, 90851
DANTE - Špičková elektráreň, Panické Dravce k. ú. Panické Dravce 470900109 1.1. IŽP Banská Bystrica Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. skrátene SSE-PD, s.r.o., Ulica republiky 5, Žilina, 01047
DM 4a Hala-Povrchové úpravy a DM 4b Hala-Povrchové úpravy Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom 770180103 2.6. IŽP Žilina M&M Logistic Service, s.r.o., Štúrova 115/15, Dubnica nad Váhom, 01841
DONGHEE Slovakia - Elektroforézna lakovňa SNP 768/150013 24 Strečno 770890109 2.6. IŽP Žilina DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, Strečno, 01324
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA Bratislavská ulicaŽilina 773670114 4.1. bod h) IŽP Žilina Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Bratislavská 3691, Žilina, 01001
Dekontaminačná plocha na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Záhorce Cirovská 370 475040116 5.1. bod a) IŽP Banská Bystrica AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o., Krtíšska 296, Želovce, 99106
Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove Kapušany pri Prešove 571410108 5.1. bod a) IŽP Košice GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, Prešov, 08001
Dekontaminačné stredisko Tornaľa k.ú Tornaľa 470870108 5.1. bod a) IŽP Banská Bystrica GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, Prešov, 08001
Delenie bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie plynov 1 a 2 Vlčie hrdlo 1 370120705 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom 072 14 Pavlovce nad Uhom 571500112 1.2. IŽP Košice ACHEMA a.s., Pavlovce nad Uhom 984, Pavlovce nad Uhom, 07214
Difenylamín Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 370211606 4.1. bod d) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Divízny závod Refrako Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice, 044 54 570850106 3.5. IŽP Košice RMS, a.s. Košice, Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Dolvap, s.r.o. Varín-prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín Priemyselná ul, 013 03 Varín 770500104 3.1. bod a) IŽP Žilina DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., Varín, 01303
Dusantox a ČOV Kopanice 1778 370211506 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Dynamolinky Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020504 6. 7. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
ENERGETIKA, s.r.o.Strážske - výroba tepla a elektrickej energie Priemyselná 720, Strážske, 072 22 571010106 1.1. IŽP Košice TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, 07222
EUROCAST Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice, 044 54 570450105 2.2. IŽP Košice EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Eissmann Automotive Slovensko s. r. o. Lesná 880/1 374810108 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Eissmann Automotive Slovensko s. r. o., Lesná 880/1, Holíč, 90851
Elektroizolačné laky a živice Rybničná 38 Bratislava 371030205 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VUKI a.s., Továrenská 14, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81571
Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie Predmier 458 770950315 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Elektrovod Slovakia, s.r.o. - Zinkovňa Prievidza Nábr. Sv. Cyrila 47, Prievidza 470510104 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Banská Bystrica Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická cesta 4, Žilina, 01042
Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice SPP Kompresorová stanica 3 374860108 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra E.ON Elektrárne s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, Trakovice, 91933
Elektrárne Nováky, závod k.ú. Zemianske Kostoľany a k.ú. Nováky 470560106 1.1. IŽP Banská Bystrica Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Elektrárne Vojany, 076 72 Vojany - závod Vojany, 076 73 571020106 1.1. IŽP Košice Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Energetické zhodnotenie biomasy vysokoúčinnou kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie Areál TP2, s.r.o.Priemyselná 720072 22 Strážske 753760115 1.1. IŽP Košice CPP Zemplín, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, 07222
Energetika Terézie Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov 770320104 1.1. IŽP Žilina Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 02001
Energetika Slovenská Ľupča 566 470080204 1.1. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Energetika - Energoblok Partizánska 73 370620105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TANAX, a.s., Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou, 95711
Etylbenzén a Kumén Vlčie hrdlo 1 370121607 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Etylénová jednotka Vlčie hrdlo 1 370190106 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Etylénoxid a glykoly Vlčie hrdlo 1 370121406 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu Vlčie hrdlo 1 370121006 4.1. bod a), 1.2., 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
FARMAVET - prevádzka Ľubeľa - farma na chov hydiny Ľubeľa 770490204 6. 6. bod a) IŽP Žilina FARMAVET s.r.o., Kirovova 3932, Martin, 03601
FCC, Alkylácia benzínu, Selektívna hydrogenácia, ETBE Vlčie hrdlo 1 370120805 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Farma Beluša - Rašov - výkrm brojlerov, 018 64 Beluša - Rašov, okres Považská Bystrica Beluša 770460104 6. 6. bod a) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
Farma Beluša - za Hliníkom - výkrm brojlerov, 018 64 Beluša - Za Hliníkom, okres Považská Bystrica 018 61 Beluša 770710105 6. 6. bod a) IŽP Žilina FARMA JANEK, spol. s r.o., Beluša, 01861
Farma Bernolákovo Trnavská cesta 190027 Bernolákovo 371300105 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, Svätý Jur, 90021
Farma Bojná - Čížovec Bojná 371720206 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Farma Borovce Borovce 14892209 Borovce 371720406 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Farma Dolné Kočkovce-výkrm brojlerov Dolné Kočkovce 770460304 6. 6. bod a) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
Farma Dolný Lieskov, MJM Kuco, s.r.o. 018 22 Pružina 64 770310104 6. 6. bod a) IŽP Žilina MJM KUCO, s.r.o., Pružina 64, Pružina, 01822
Farma Dóra, Chov ošípaných Buzitka, miestna časť Dóra 470280106 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica AGRORIS, s.r.o., Hlavné námestie 1, Rimavská Sobota, 97901
Farma Figa - Veľkovýkrmňa ošípaných k.ú. Figa 470520106 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica AGROBAN s.r.o., Bátka 160, Bátka, 98021
Farma HYZA a.s.(výkrm brojlerov), prevádzka Strečno SNP 58/98, 013 24 Strečno 770440104 6. 6. bod a) IŽP Žilina Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Farma Hydina s.r.o. Súlovce k.ú. SSúlovce 371330107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra HYDINA SÚLOVCE, s.r.o., Oponice, 95614
Farma Kysucký Lieskovec-výkrm brojlerov 023 34 Kysucký Lieskovec 770260104 6. 6. bod a) IŽP Žilina AGO spol. s.r.o., Kysucký Lieskovec, 02334
Farma Mikulášov Mikulášov 373240107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Ing. Oto Valachovič - FERINA, Nad Lúčkami 53, Bratislava - MČ Karlova Ves, 84105
Farma Nenince - chov hydiny Osadná 543 470880105 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Farma Práznovce k.ú. Práznovce 371380307 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska 321, Žabokreky nad Nitrou, 95852
Farma Príbelce Príbelce 322 475190418 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Farma Púchov-odchovne mládok, produkcia vajec Vsetínska cesta 1333, 020 01 Púchov 770460204 6. 6. bod a) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
Farma Rybany 371380207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska 321, Žabokreky nad Nitrou, 95852
Farma Semerovo 94132 Semerovo 371290306 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra R.A.B., s.r.o., J.A.Komenského 6, Dvory nad Žitavou, 94131
Farma Svätý Jur Na Pažiti 404/4, Svätý Jur 371300307 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, Svätý Jur, 90021
Farma Urmince Urmince 371720105 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Farma Veľké Bierovce - odchovne mládok, produkcia vajec 913 11 Veľké Bierovce 770530104 6. 6. bod a) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
Farma Veľké Ripňany Vinohradská 514/338 371380407 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska 321, Žabokreky nad Nitrou, 95852
Farma Veľký Krtíš - chov hydiny J. Kráľa 2661 475190519 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Farma Vrakúň - Malý háj Malý Háj 372850311 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586 , Gabčíkovo, 93005
Farma Závada Závada 371720306 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Farma brojlerov Chalmová Chalmovská 29,30 470860107 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica NAVI, spol. s r.o., Dlhá 52, Prievidza, 97201
Farma brojlerových kurčiat Bakova Jama Bakova Jama č. 477 470630107 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica X - FRAM s.r.o., Bakossova 6 , Banská Bystrica, 97401
Farma brojlerových kurčiat Dobrá Niva Búchanka 470800106 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Farma brojlerových kurčiat Mláky k.ú. Korytárky 470800207 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Poľnonákup SLATINA a.s., Breziny č. 131, Breziny, 96261
Farma chovu kuríc Branovská 371110105 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Farma chovu nosníc Hlboká cesta 1421 371110205 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Farma chovu nosníc Nový Pavol stred. Nový Pavol, 945 04 Komárno - Nová Stráž 371350107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, Budmerice, 90086
Farma hydiny Urmince 94 371370107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Ing. Pavel Kukla, Urmince 94, Urmince, 95602
Farma hydiny Baloň Baloň 930 08, p. č. 2858/1, 2861, 2862, 2866, 2868, 2869, 2862/3,4,5,9 až 16,18,19 371340207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň 329, Čiližská Radvaň, 93008
Farma hydiny Bodok Bodok č. 702, Veľký Lapáš 371230106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok č. 702, Veľký Lapáš, 95104
Farma hydiny Hnojné 072 33 Hnojné 575010116 6. 6. bod a) IŽP Košice Farma Zemplín, s.r.o., Nám. Slobody č. 13, Michalovce, 07101
Farma hydiny Vráble I odchov Kollárova 60 371230206 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok č. 702, Veľký Lapáš, 95104
Farma na výkrm brojlerov k.ú. Lieskovec 470730106 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, Lieskovec, 96221
Farma nosníc Kežmarok (pôvpdný názov -Farma "B") Malý Slavkov, 060 01 571250206 6. 6. bod a) IŽP Košice HYDINA HOLDING, s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 03101
Farma odstavčiat Vrbina Vrbina 371180206 mimo IPK IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový dvor, Veľký Meder, 93201
Farma ošípaných k.ú. Svodín 371100105 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Svodín, Svodín, 94354
Farma ošípaných Komárňanská 5 371280106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Združenie agropodnikateľov, družstvo, Veľká komárňanská 5, Dvory nad Žitavou, 94131
Farma ošípaných Vrakúň 371320107 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ARVUM, Poľnohospodárske družstvo, Vrakúň, 93025
Farma ošípaných - PLÁNE Pláne, 072 22 570530105 6. 6. bod b) IŽP Košice Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, Boleráz, 91908
Farma ošípaných Breziny Nám. SNP č. 217/1 470360105 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica PD Dobrá Niva, a.s., Nám. SNP č. 217/2, Dobrá Niva, 96261
Farma ošípaných DRIENOV Drienov, 082 04 570440105 6. 6. bod b) IŽP Košice Farma Straka s.r.o., Drienov 668, Drienov, 08204
Farma ošípaných Dedina Mládeže Dedina Mládeže 694604 Dedina Mládeže 371800106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AGROREAL Dedina Mládeže, a.s., Dedina Mládeže 6, Dedina Mládeže, 94604
Farma ošípaných Dedinka 378210109 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra DAN AGRO HOLDING, s.r.o., Komenského 3, Šurany, 94201
Farma ošípaných Hertník Hertník, 086 42 570660105 6. 6. bod b) IŽP Košice MÄSOPRODUKT BARDEJOV, spol. s r.o., Hertník 300, Hertník, 08642
Farma ošípaných Hlavný dvor Družstevná 618 373270107 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy, Družstevná 618, Bátorove Kosihy, 94634
Farma ošípaných KOJATICE Kojatice, 082 32 570440205 6. 6. bod b) IŽP Košice Poľnonákup ŠARIŠ, a.s., Bardejovská 44, Prešov, 08001
Farma ošípaných Kamenica nad Cirochou - Stará bačoveň Kamenica nad Cirochou 575050216 6. 6. bod b) IŽP Košice PAVEX s.r.o., Topoľovka - hospodársky dvor, Topoľovka, 06745
Farma ošípaných Kružno Kružno, k.ú. Rimavská Sobota 1 470280306 6. 6. bod c) IŽP Banská Bystrica AGRORIS, s.r.o., Hlavné námestie 1, Rimavská Sobota, 97901
Farma ošípaných Lipová 371770117 6. 6. bod b), -, - IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, Nitra, 94901
Farma ošípaných MEDZANY Medzany, 082 01 570440306 6. 6. bod b) IŽP Košice MÄSOPRODUKT, a.s., Bardejovská 44, Prešov, 08006
Farma ošípaných Nagy Dúr Veľký Ďur 371180306 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový dvor, Veľký Meder, 93201
Farma ošípaných Ožďany areál PD Ožďany 470280206 6. 6. bod c) IŽP Banská Bystrica AGRORIS, s.r.o., Hlavné námestie 1, Rimavská Sobota, 97901
Farma ošípaných Palárikovo-Šándor Palárikovo 371060115 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, Senica, 90501
Farma ošípaných Riečka Riečka 470550104 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi, Kráľ, Kráľ, 98045
Farma ošípaných Terezov Terezov 4, 920 03 Hlohovec, časť Šulekovo 374700107 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EPP Slovensko s. r. o., Terezov 4, Hlohovec, 92003
Farma ošípaných Veľké Ripňany k.ú. Veľké Ripňany 374590107 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce, č.31, Horné Obdokovce, 95608
Farma ošípaných Veľký Cetín Nitrianska 9501 371230606 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EPP Slovensko s. r. o., Terezov 4, Hlohovec, 92003
Farma ošípaných Vištuk - Silárd p. č. 2744- Silárd 371300206 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, Svätý Jur, 90021
Farma ošípaných Vráble k.ú. Vráble 371230706 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EPP Slovensko s. r. o., Terezov 4, Hlohovec, 92003
Farma ošípaných na výkrm, Dolný Štál Dolný Štál 371180105 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový dvor, Veľký Meder, 93201
Farma ošípaných v Očovej SNP 360/7596223 470710106 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica Poľnohospodárske družstvo Očová, SNP 360/75, Očová, 96223
Farma ošípaných, 913 11 Opatovce 913 38 Soblahov 770750105 6. 6. bod b) IŽP Žilina Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Soblahov, Soblahov, 91338
Farma ošípaných, Kamenica nad Cirochou - Stará bačoveň 067 83 Kamenica nad Cirochou 571330210 6. 6. bod b) IŽP Košice , ,
Farma pre chov hydiny Kráľovský Chlmec, 077 01 571170107 6. 6. bod a) IŽP Košice Zoltán Lenárt-SHR, Hlavná 98, Kráľovský Chlmec, 07701
Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy k.ú. Veľké Kosihy 371180409 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový dvor, Veľký Meder, 93201
Farma výkrmu brojlerov a odchovu nosníc, Levice Jurská cesta 1 371110506 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Farma ŽV Sziget k.ú. Dolné Saliby 371240106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PANAREMA družstvo, Dolné Saliby, 95202
Farma Žabokreky nad Nitrou Topoľčianska cesta 321 371380107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska 321, Žabokreky nad Nitrou, 95852
Farmavet-prevádzka Sučany-farma na chov hydiny Kirovova 3932, 036 01 Martin 770490104 6. 6. bod a) IŽP Žilina FARMAVET s.r.o., Kirovova 3932, Martin, 03601
Fenol Vlčie hrdlo 1 370121907 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Finálna výroba tukov a olejov Račianska 76836 04 Bratislava 370030306 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava PALMA a. s., Račianska 76, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83604
Fosfátovacia linka Strojárenská 2917 02 Trnava 720130103 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava, 91702
GIROCHEM, s.r.o. - Výroba čistých a farmaceutických chemikálií Poľnohospodárska 1259013 01 Teplička nad Váhom 773690114 4.2. bod e) IŽP Žilina GIROCHEM, s.r.o., Poľnohospodárska 1259, Teplička nad Váhom, 01301
Galvanické povrchové úpravy Gemerská 558049 51 Brzotín 571390108 2.6. IŽP Košice Aalberts Surface Treatment s.r.o., Gemerská 558, Brzotín, 04951
Galvanika,s.r.o., Areál PD č.137, 020 61 Dolná Breznica Areál PD č.137, 02061 Dolná Breznica 770280104 2.6. IŽP Žilina GALVANIKA, s.r.o., Areál PD č.137, Dolná Breznica, 02061
Galvanizovňa Chemlonská 1, Humenné, 066 01 570500105 2.6. IŽP Košice RMR Slovensko, s.r.o., Osloboditeľov 115, Humenné, 06601
HDO SK, s.r.o. - Galvanizovňa Prostredná ulica 1220/14, 90701 Myjava 371520111 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava HDO SK,s.r.o., Vansovej 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81103
HYDROKRAK Vlčie hrdlo 1 370120905 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
HYZA, a.s. Žilina - bitúnok s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň, Košická cesta, 010 48 Žilina Košická cesta, 01048 Žilina 770470104 6. 4. bod a) IŽP Žilina HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Hala bŕzd - technologické zariadenie povrchových úprav MOBIS ulica 1013 02 Gbeľany 770760312 2.6. IŽP Žilina MOBIS Slovakia, s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbeľany, 01302
Hala č. 15 na výkrm brojlerov, hydinová farma Čaklov Čaklov 571540113 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Heineken Slovensko Sladovne, a.s. - prevádzka Sladovňa Hurbanovo Novozámocká 2 720060103 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701
Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove Novozámocká 2 371750107 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701
Heineken Slovensko, a.s. Čistiareň odpadových vôd Loka Sesíleš 9505 371750216 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701
Horčíková chémia - výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u Administratívna budova, ev. č. 1236,927 03 Šaľa 370210305 4.2. bod c), 4.3., 4.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Hospodársky dvor Brestovec - chov ošípaných Hlavná 68,Sokolce na Ostrove 371160306 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, Sokolce, 94617
Hospodársky dvor Holiare - chov ošípaných Holiare 371160205 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, Sokolce, 94617
Hospodársky dvor Sokolce - chov ošípaných Roľnícka 64 371160105 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, Sokolce, 94617
Hospodársky dvor Topoľany Letná 35, Michalovce, 071 01 571130106 6. 6. bod a) IŽP Košice AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, Čaňa, 04414
Hydina ZK a.s. Košice Napájadlá 1, Košice, 042 47 571140106 6. 6. bod a), 6. 4. bod b) 3., 6. 4. bod b) 3. IŽP Košice HYDINA SLOVENSKO s.r.o. , Lieskovská cesta 23/640, Lieskovec, 96221
Hydinová farma Slaná Lehota Slaná Lehota 1 470650106 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinár, s.r.o. ČSLA 1403 374190107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Hydinár s.r.o., ČSLA 1403, Gbely, 90845
Hydinárska Farma Rožňava Breziny 240, 049 45 Jovice 570740105 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinárska farma Čaklov Hala č. 14 na výkrm brojlerov Čaklov 571520113 6. 6. bod a) IŽP Košice HYDINA SK s.r.o., Nová Ľubovňa 505, Nová Ľubovňa, 06511
Hydinárska farma - Čaklov Čaklov, 094 35 570580105 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinárska farma Bačala Bačala 9501951 15 Veľká Dolina 371230406 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Hydinárska farma Ivanka pri Nitre Mojmírovská 8 371230306 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Hydinárska farma Kráľov Brod 371780119 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod 2, Kráľov Brod, 92541
Hydinárska farma Malý Slavkov Malý Slavkov, 060 01 571250106 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinárska farma Medzev Miroslavská 43, Medzev, 044 25 571160106 6. 6. bod a) IŽP Košice Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl, Miroslavská 43, Medzev, 04425
Hydinárska farma PD Liptovské Revúce 034 74 Liptovské Revúce 770780106 6. 6. bod a) IŽP Žilina Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, Liptovské Revúce, 03474
Hydinárska farma Róbert Gazdag Svätuše 575070216 6. 6. bod a) IŽP Košice Róbert Gazdag - SHR, Hlavná 366, Malý Horeš, 07652
Hydinárska farma Spišské Podhradie Spišské Podhradie, 053 04 571150107 6. 6. bod a) IŽP Košice TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, Levoča, 05401
Hydinárska farma Spišské Tomášovce Spišské Tomášovce, 052 01 571100106 6. 6. bod a) IŽP Košice BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Hydinárska farma Svätuše Svätuše 575070115 6. 6. bod a) IŽP Košice Róbert Gazdag - SHR, Hlavná 366, Malý Horeš, 07652
Hydinárska farma Vráble II rodičovský chov Štúrova 108 371230506 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EPP Slovensko s. r. o., Terezov 4, Hlohovec, 92003
Hydinárska farma Zemplinská Teplica Zemplinská Teplica 571220105 6. 6. bod a) IŽP Košice AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, Čaňa, 04414
Hydinárska farma Zemplinský Branč Zemplínsky Branč, 076 16 571180107 6. 6. bod a) IŽP Košice AGROMOD s.r.o., Štefánikova 42, Košice - MČ Sever, 04001
Hydinárska farma, Košická Polianka Košická Polianka 242044 41 Košická Polianka 571350107 6. 6. bod a) IŽP Košice Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, Medzev, 04425
Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6 Vlčie hrdlo 1 370121306 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Hydrogenačná rafinácia palív č. 7 a výroba Eurodieselu 2005 Vlčie hrdlo 1 720120203 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
HĹbkotlač flexibilných obalových materiálov Cukrovarnícka 35/26075 01 Trebišov 571440108 6. 7. IŽP Košice Schur Flexibles Moneta s.r.o., Cukrovarská 8/32, Trebišov, 07501
Hĺbkotlačový závod BURDA S.G., s.r.o. Stará Vajnorská 983104 Bratislava - MČ Nové Mesto 370340107 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava BURDA PRINT CEE s. r. o. - v likvidácii, Stará Vajnorská 9, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83104
IMUNA PHARM - Výroba farmaceutických výrobkov Jarková 17, Šarišské Michaľany, 082 22 570760105 4.5. IŽP Košice IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, Šarišské Michaľany, 08222
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník 076 03 Sirník 570050207 5.4. IŽP Košice REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, Košice - MČ Juh, 04346
Integrovaný chov hydiny k.ú. Horné Pršany 470830107 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica FARMAVET s.r.o., Kirovova 3932, Martin, 03601
Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu Dolný Hričov, Horný Hričov - areál T+T, a.s. 770220314 5.3. bod b) 2. IŽP Žilina T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Irganox Kopanice 1778 370211305 4.1. bod d) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Izomerizácia benzínov Vlčie hrdlo 1 370121506 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
JK Gabčíkovo s.r.o., Farma Gabčíkovo Patašská 586 372850109 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586 , Gabčíkovo, 93005
Jasov - skládka odpadov II.etapa Jasov, 044 23 750100104 5.4. IŽP Košice KOSIT Jasov s.r.o., Jarmočná 2, Košice - MČ Staré Mesto, 04001
Jašim, s. r. o. - výroba tehál Drienovská Nová Ves 176, Drienovská Nová Ves, 082 01 571230106 3.5., 3.5., 3.5. IŽP Košice JAŠIM, s.r.o., Drienovská Nová Ves 176, Drienovská Nová Ves, 08201
KIA MOTORS SLOVAKIA, Závod na výrobu automobilov - Lakovňa, Čistiareň odpadových vôd Mariánske nám.č.1, 010 01 Žilina 770700104 6. 7. IŽP Žilina Kia Motors Slovakia, s.r.o., Mariánske nám.č.1, Žilina, 01001
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. Nábr. Oravy 625/12, Dolný Kubín 770680104 2.4., 2.5. bod a), 2.5. bod a) IŽP Žilina KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o., Nábr. Oravy 625/12, Dolný Kubín, 02601
KOVOZINK a.s. Cipova, Dobšiná, 049 25 571460109 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Košice KOVOSTROJ a.s. Dobšiná, Cipová ul., Dobšiná, 04925
Kafiléria Krškanská 1 370910106 6. 5. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra N-ADOVA, spol. s r.o., Krškanská 1, Nitra, 94901
Kafiléria, a.s. Šamorínska 4390301 Šamorín 371070105 6. 5. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava K a f i l é r i a, a.s., Šamorínska 43, Senec, 90301
Kazeta č. 1 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Kráľovský Chlmec Svätuše, 076 83 750280104 5.4. IŽP Košice FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 04442
Klietkový odchov kuríc Dolná Seč 113 371110405 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Klietkový odchov kuríc Družstevná 922 Vrbové 371270206 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, Špačince, 91951
Kogeneračný energetický zdroj KEZ Košice Magnezitárska cesta, 040 01 Košice 571530103 1.1. IŽP Košice ENERGY GAS a.s., Havlíčkova 29, Košice - MČ Sever, 04001
Kogeneračný zdroj COGEN Bytčianska Považský Chlmec - Žilina 770850108 1.1. IŽP Žilina ALFA Power, a.s., Záhradnícka 72, Bratislava - MČ Ružinov, 82108
Koksovňa Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021306 1.3. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie Strojárska 4435, Snina, 069 01 570670206 1.1. IŽP Košice Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, Snina, 06901
Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre Mojmírovská cesta 11,95112 Ivanka pri Nitre 371580106 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Konštrukta - Galvanizovňa, s.r.o. KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s.r.o.K výstavisku 13912 50 Trenčín 770810107 2.6. IŽP Žilina KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s.r.o., K výstavisku 13, Trenčín, 91101
Kotol na biomasu - Mondi SCP, a.s., Tatranská cest 3, 034 17 Ružomberok Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620504 1.1. IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Kotolňa na výrobu tepla a pary Továrenská 1 370630105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, Štúrovo, 94303
Kotolňa na výrobu tepla a pary Cukrovarská 726 370740105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601
Kotolňa na výrobu tepla a pary SNP 9 370750105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, Nové Zámky, 94060
Kovovýroba - prevádzka finalizačných operácií Sereď Sereď 370670106 2.3. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o., Priemyselná 4430/2, Sereď, 92601
Kovuhuty a.s., Krompachy 29. augusta 586, Krompachy, 053 42 570730105 2.5. bod b) IŽP Košice KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, Krompachy, 05342
Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III Admin. budova 1236 370211105 4.2. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
LDPE4 Nová výrobňa polyetylénu Vlčie hrdlo 4846 370190306 4.1. bod h) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
LDPE4 - Logistický terminál Vlčie hrdlo 1 370122013 mimo IPK IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
LEVEN Ku Bratke 5 370820105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Veolia Energia Levice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
LEVICKÉ MLIEKARNE a.s. Júrska cesta 2 371640107 6. 4. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Jurská cesta 2, Levice, 93480
Lakoplastovacia linka Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021106 6. 7. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Lakovanie Priemyselná 1 373350112 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava - MČ Petržalka, 85250
Lakovanie a potlač plechu Podnikateľská 14 575410118 6. 7. IŽP Košice TIK Slovakia s.r.o., Podnikateľská 14, Košice - MČ Barca, 04017
Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielnych plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. Slovanská ul.1417/18, 915 32 Nové M.n.V. 770730105 6. 7. IŽP Žilina Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s., Slovanská ul.1417/18, Nové Mesto nad Váhom, 91501
Lakovňa Automobilová ulica č. 1 370150104 2.6., 6. 7., 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, Trnava, 91701
Lakovňa Lozorno č. 995 371740105 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., Lozorno č. 995, Lozorno, 90055
Lakovňa Dolné Hony 375180116 2.6., 6. 7., 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81106
Lakovňa DKTL Bojnická 3 Bratislava 371670105 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava MATADOR Automotive Bratislava, a.s., Bojnická 3, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83104
Lakovňa H2 a H2a J. Jonáša 1 720010103 6. 7., 2.6., 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Lakovňa automobilových komponentov LKW Partizánska 916 378610109 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Leadec, s. r. o., Drobného 7, Bratislava - MČ Dúbravka, 84102
Liaharenský podnik Nitra, a.s., Rozmnožovací chov hydiny - farma Močenok k.ú. Močenok 371770207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Liaharenský podnik Nitra, a.s., farma Jarok k.ú. Jarok 371150105 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Liaharenský podnik Nitra, a.s., farma Jurský Dvor - Rozmnožovací chov hydiny Párovské háje 371150305 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Liaharenský podnik Nitra, a.s., farma Veľké Zálužie Pieskova 1058 371150509 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Linka KTL a voskovania J. Jonáša 1 720010303 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Linka anodickej oxidácie hliníka II. - EUROPUR Nové Mesto nad Váhom Kočkovská cesta 14 775150116 2.6. IŽP Žilina EUROPUR, s.r.o., Novonosická 503/5, Púchov, 62001
Linka na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií J. Jonáša 1 720010203 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Linka na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií H4a J. JonášaBratislava 370010513 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Linka na triedenie oceliarenskej trosky. VA U.S.Steel Košice 755020115 5.3. bod b) 3. IŽP Košice Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice - MČ Šaca, 04454
Linka povrchovej úpravy - lakovňa Predmier 458 770950213 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Linka povrchových úprav Lesná 788/11 374950112 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Fortaco s.r.o., Staničná 788/11, Holíč, 9051882104
Linka povrchových úprav Levice Géňa 5656/62A 374870108 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ZF Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava, 91702
Liptospol, s.r.o., v Liptovskom Mikuláši Priemyselná 1, 031 01 Lip.Mikuláš 770360104 6. 3. IŽP Žilina LIPTOSPOL s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 03101
MAZAK SLOVAKIA, s. r. o. - Zariadenie na výrobu zinkových zliatin Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 571320107 2.5. bod b) IŽP Košice Brock Metals s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice - MČ Šaca, 04454
MCHB ČOV a Spaľovňa kalov Vlčie hrdlo 1 370121807 6.11., 5.2. bod b), 5.2. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
MECOM, a.s. Poľná 4, 066 01 Humenné 571340107 6. 4. bod b) 1. IŽP Košice MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, Humenné, 06601
MIKROCHEM spol. s.r.o. Za dráhou 33 375500119 4.5. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava MIKROCHEM spol. s.r.o., Za dráhou 33, Pezinok, 90201
Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin 770390104 1.1. IŽP Žilina Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, Martin, 03680
Mechanicko - biologická ČOV Priemyselná ul. 901 01 Malacky 373680114 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 91701
Mechanicko-chemicko-biologicka čistiareň odpadových vôd Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570230209 6.11. IŽP Košice Ekologické služby, a.s., Priemyselná 720, Strážske, 07222
Minerálne vlákno MV1 a MV2 Železničný rad 24,Nová Baňa 470190104 3.4. IŽP Banská Bystrica Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 96814
Minioceliareň v Strážskom Priemyselná 1300072 22 Strážske 571370108 2.2., 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Košice Slovenská Oceliareň Maxa Aichera s.r.o., Cintorínska 3/a, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Mokrý Háj - Integrované zariadenie pre nakladanie s odpadmi - 3. kazeta Mokrý Háj 370460219 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybničná 1, Skalica, 90901
Moriace linky Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020404 2.6. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Močovina 3 Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 370210805 4.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Měď Slovakia a.s. - nová zlievareň Měď Povrly a.s.ul. Robotnícka017 01 Považská Bystrica 770820107 2.5. bod b) IŽP Žilina COLMET Slovakia a.s., Robotnícka 2142, Považská Bystrica, 01701
NEDED - Skládka TKO - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie nebezpečný Neded č. 844 370370104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 844, Neded, 92585
NOURUS - MÄSO s.r.o. 1532 375490118 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra NOURUS - MÄSO s.r.o., 1532, Tešedíkovo, 92582
Nadregionálne centrum materialového a energetického zhodnocovania odpadov Jilemnického 2 571380108 5.1. bod a) IŽP Košice FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 08221
Nanášanie adhezív BOGE Trnava Strojárenská 5 370130216 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava, 91702
Neutralizačná stanica KLF-ENERGETIKA, a.s. Kukučínova 2346 024 11 Kysucké Nové Mesto 5.1. bod a) IŽP Žilina , ,
Neutralizačná stanica KLF-ENERGETIKA, a.s. Kukučínova 2346024 11 Kysucké Nové Mesto 770380214 5.1. bod b) IŽP Žilina KLF-ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto, 02411
Neutralizačná stanica, deemulgačná stanica areál bývalých považských strojární 770920110 5.1. bod a) IŽP Žilina GGE distribúcia, a. s., Robotnícka, Považská Bystrica, 01734
Neutralizačná stanica, Žilina-Bytčica .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Na stanicu 2201009 Žilina 770930111 5.1. bod a) IŽP Žilina FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Novozir Kopanice 1778 370211707 4.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko k.u. Bzenica 470670217 5.4. IŽP Banská Bystrica BZENEX BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, Bzenica, 96601
Nová skládka odpadov Detva - Studienec Detva 470220217 5.4. IŽP Banská Bystrica Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1 272, Detva, 96211
Nová skládka odpadov Horné Opatovce Horné Opatovce 47310115 5.4. IŽP Banská Bystrica Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP č. 131, Žiar nad Hronom, 96501
Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom (NNO) Horné Opatovce 472590517 5.4. IŽP Banská Bystrica T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Nová varňa živíc Továrenská 7 370240105 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, Smolenice, 91904
Nábehová a rezervná kotolňa k.ú. Jaslovské Bohunice 370660107 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice, 91931
Nákup a spracovanie mlieka Studená 35 370800105 6. 4. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava RAJO a.s., Studená 35, Bratislava - MČ Ružinov, 82355
Nákup a spracovanie mlieka Partizánska 224/B 372720107 6. 4. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MILSY a.s., Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou, 95701
OFZ, a.s. - prevádzka Široká Široká 381 770010203 2.5. bod a) IŽP Žilina OFZ, a.s., Istebné, Istebné, 02753
Oceliareň I Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021206 2.2. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Oceliareň II Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020605 2.2., 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Oceliareň Železiarne Podbrezová a. s. Kolkáreň 35 470400104 2.2. IŽP Banská Bystrica Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová, 97681
Odchovňa mládok a farma nosníc k.ú. Kolárovo 374750107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Kolárovo, Krátka 2, Kolárovo, 94603
Odkalisko k.ú. Môťová 474340214 5.3. bod a) 4. IŽP Banská Bystrica Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 96150
Odlievanie odliatkov za vysokého tlaku Ladomerská Vieska 470260106 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563
Olejáreň Račianska 76836 04 Bratislava 370030206 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Mostová 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81102
Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia, 2.etapa Hadovce č. 5 373320110 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SK-CONT s.r.o., Hadovce 219, Komárno, 94501
PALMA Group, a.s. Prevádzka Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 1252/36, 915 23 Nové Mesto nad Váhom Malinovského 1252/36, 836 04 Blava 770590104 4.1. bod k) IŽP Žilina Elfa Pharm, s.r.o., Malinovského 1252/36 , Nové Mesto nad Váhom, 91501
PALMA-TUMYS a.s. Bratislava, Gycerínka, Nové Mesto nad Váhom Malinovského 1252/36 770590204 4.1. bod b) IŽP Žilina Elfa Pharm, s.r.o., Malinovského 1252/36 , Nové Mesto nad Váhom, 91501
PAVEX s.r.o., Topoľovka - hospodársky dvor Topoľovka - hospodársky dvor, 067 45 Topoľovka 571330107 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Košice , ,
PAVEX s.r.o.,Topoľovka - hospodársky dvor Topoľovka 575050116 6. 6. bod b) IŽP Košice PAVEX s.r.o., Topoľovka - hospodársky dvor, Topoľovka, 06745
PD Nemšová, Hospodársky dvor Nemšová, chov brojlerov Družstevná ul. 18, 914 41 Nemšová 770770105 6. 6. bod a) IŽP Žilina Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná ul. 18, Nemšová, 91441
PIGAGRO, s.r.o. - farma Svodín k.ú. Svodín 370720809 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
POLAG, s.r.o. - Výroba antioxidantov Nobelova 34 375610108 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava POLAG, s.r.o., Nobelova 34, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83240
POLYPROPYLÉN 3 Vlčie hrdlo 720120103 4.1. bod h) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
PPC Investments Turbínová 3 370690105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava PPC Investments, a.s., Magnetová 12, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83104
PPC ČAB a.s., výroba keramických izolátorov 95124 Nové sady 370770105 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PPC Čab, a.s., Čab 268, Nové Sady, 95124
Papierenský stroj č. 19 - výroba obalového kartónu Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 770620718 6. 1. bod b), 5.3. bod a) 2., 5.3. bod a) 2. SIŽP ústredie Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Papierenský stroj č.6 - Obaly SOLO Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770610104 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Paroplynový cyklus 80 MWe Levice Priemyselný park Levice Géňa 5603/60A 370480106 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Veolia Energia Levice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Paroplynový zdroj Považská Bystrica Robotnícka 017 01 Považská Bystrica 770660204 1.1. IŽP Žilina TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystrica, 01734
Pezinok - skládka odpadov Tehelná 9 373200107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s., Tehelná 9, Pezinok, 90201
Pigagro s.r.o., farma Domafala Jesenského 514 470320207 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
Pigagro s.r.o., farma Tekovská Breznica k.ú. Tekovská Breznica 470320106 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
Pigagro, s.r.o. k.ú. Bruty 370720106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
Pigagro, s.r.o., Dolné Semerovce k.ú. Dolné Semerovce 370720206 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
Pivovar - výroba sladu, piva a nealkoholických nápojov Krušovská 2092 370990106 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. , Pivovarská 9, Veľký Šariš, 08221
Plynová kotolňa Textilná 23, 034 01 Ružomberok 770370104 1.1. IŽP Žilina CZT Ružomberok, s. r. o., Textilná 23, Ružomberok, 03405
Pocínovňa Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020805 2.6. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Podniková tepláreň Štúrova 101, Svit,059 21 750180104 1.1. IŽP Košice CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 05921
Poltár Crystal – závod Poltár ul. 13. januára, Poltár 470570104 3.3. IŽP Banská Bystrica Poltár Crystal & Steel, a.s., 13. januára, Poltár, 98701
Polycasa Slovakia s.r.o. M.R. Štefánika 71, 010 39 Žilina 770560104 4.1. bod h) IŽP Žilina Polycasa Slovakia s. r. o., M.R. Štefánika 71, Žilina, 01039
Polyetylén 1 - 3 Vlčie hrdlo 1 370190206 4.1. bod h), 4.1. bod b), 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Porážka hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa Mikušovská cesta 3022, Lučenec 470240106 6. 4. bod a), 6. 4. bod b) 1., 6. 4. bod b) 1. IŽP Banská Bystrica MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, Humenné, 06601
Porážka hydiny Odbojárov 2279/37 371250106 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Porážkareň hydiny Potočná 1 371290106 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Považan, a.s., Na Stanicu 16, 010 09 Žilina Na stanicu 16, 010 09 Žilina 770720105 6. 4. bod b) 2. IŽP Žilina Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Považská cementáreň, a.s. ul. J.Kráľa, 018 63 Ladce 770420104 3.1. bod a) IŽP Žilina Považská cementáreň, a.s., ul. J.Kráľa, Ladce, 01863
Povrchová úprava - kataforetická linka, Neutralizačná stanica NS 12 Továrenská 49 371810105 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra KTL ZM, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce, 95301
Povrchová úprava hliníka Vráble Hlavná 1796/60 370970118 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TESGAL, s.r.o., Staničná 502, Vráble, 95201
Povrchová úprava hliníkových výrobkov eloxovaním, linka II Predmier 458 770950519 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Povrchová úprava kovov Areál ZŤS č. 924, 018 41 Dubnica n/Váh. 770800106 2.6. IŽP Žilina RIBE Slovakia, k.s., Sikárska 14, Nitra, 94905
Povrchová úprava kovov Prešov Solivarská 1/B 571550117 2.6. IŽP Košice ELZIN, spol. s r. o., Solivarská 1/B, Prešov, 08001
Povrchová úprava kovov práškovacou linkou Dvorčianska 59 370920106 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Výroba textilných strojov, spoločnosť s r.o., Dvorčianska 59, Nitra, 94905
Povrchová úprava výrobkov Železničiarska 830 370780205 2.3. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava KOVOTVAR, výrobné družstvo, Železničiarska 830, Kúty, 90801
Povrchové úpravy a súvisiace operácie Štefánikova 887/53 571560117 6. 7. IŽP Košice TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, Poprad, 05801
Povrchové úpravy komponentov pre automobilový priemysel Coburgova 84 370850111 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ALRO-SLOVAKIA s.r.o., Coburgova 84, Trnava, 91701
Povrchové úpravy kovov - Vráble Staničná 502 370970106 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TESGAL, s.r.o., Staničná 502, Vráble, 95201
Pozinkovacia linka č. 1,2 Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021005 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Pozinkovacia linka č. 3 Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021505 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Prevádzka dosiek plošných spojov, TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79, 033 17 L.Hrádok 770350204 2.6. IŽP Žilina T E S L A Liptovský Hrádok a.s., Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok, 03317
Prevádzka hĺbkotlače Pekná cesta 6934 03 Bratislava 34 370560104 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83403
Prevádzka na intenzívny chov hydiny k. ú. Nemecká (miestna časť Zámostie) 470170105 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o., 976 63 Predajná - Zámostie, Predajná, 97663
Prevádzka na výrobu keramických výrobkov k. ú. Banská Belá 470380105 3.5. IŽP Banská Bystrica N1243 s.r.o., Martina Rázusa 13, Banská Bystrica, 97401
Prevádzka povrchových úprav kovov, TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79, 033 17 L.Hrádok 770350104 2.6. IŽP Žilina T E S L A Liptovský Hrádok a.s., Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok, 03317
Prevádzka svetelných stabilizátorov Priemyselná 720,Strážske, 072 22 570520105 4.1. bod d) IŽP Košice Chemko a.s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 07222
Prevádzka žiarového zinkovania Predmier 458 770950112 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Prevádzka žiarového zinkovania II. Predmier 458 770950417 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním - Výrobňa OK1 a Výrobňa PEII. Tehelná 9 370550104 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s., Tehelná 9, Pezinok, 90201
Prevádzky pre zneškodňovanie odpadov DNV ENERGO Lieskovec 803/80, P.O.BOX 123,018 41 Dubnica nad Váhom 770740114 5.1. bod b) IŽP Žilina DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, P.O.BOX 123, Dubnica nad Váhom, 01841
Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Levice Koháryho 101 374820110 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra DG-energy, a. s., Trnavská cesta 27/B, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83401
Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou 571460111 1.1. IŽP Košice DG-energy, a. s., Trnavská cesta 27/B, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83401
Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Sučany Sučany č.2057 770940111 1.1. IŽP Žilina DG-energy, a. s., Trnavská cesta 27/B, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83401
Príprava výroby Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020304 2.1. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
RE Energie Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770330104 1.1. IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
RHC, VGH, HPP Vlčie hrdlo 1 370120505 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Rafinácia olejov Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová 470160204 1.2. IŽP Banská Bystrica PTCHEM, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, Nemecká, 97697
Rafinéria Račianska 76836 04 Bratislava 370030407 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Mostová 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81102
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru) Hencovská 2073 575220117 6. 1. bod b) IŽP Košice BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, Hencovce, 09302
Redestilácia pyrobenzínu, N-alkány Vlčie hrdlo 1 370121706 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Reforming 5, HRR 4 Vlčie hrdlo 1 370121106 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Regenerácia olejov a emulzií Areál NPZ 510, Markušovce, 053 21 570480105 5.1. bod a) IŽP Košice KONZEKO spol. s r.o., Areál NPZ 510, Markušovce, 05321
Regionálna skládka Veľký Krtíš, Priemstav Priemstav 740010103 5.4. IŽP Banská Bystrica Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 91101
Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec Pri Červenom majeri 370410104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, Senec, 90301
Regionálna skládka odpadov Šalková 740060103 5.4. IŽP Banská Bystrica Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 91101
Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre lokalita Dlhé Hoňaje 470780106 5.4. IŽP Banská Bystrica Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, Dudince, 96271
Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. Markušovská cesta, Spišská Nová Ves, 052 01 750300104 5.4., -, - IŽP Košice Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201
Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770040103 5.4. IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Regionálna skládka odpadov SLZ CHÉMIA Hnúšťa k.ú. Hnúšťa 470150307 5.4. IŽP Banská Bystrica SLZ CHÉMIA, a.s., Hlavná 133, Hnúšťa, 98111
Riadená skládka tuhých odpadov 92571 Trnovec n/Váhom 370210104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom Budmerice 370600107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, Budmerice, 90086
Rodičovský odchov, farma Horná Zlatná Zlatná na Ostrove 370600308 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, Budmerice, 90086
Rotačná pec vápna Hencovská 2073, Hencovce, 093 02 570470105 3.1. bod a) IŽP Košice BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, 09302
Rozšírenie skladovacej kapacity Nafta (Gajary-báden) - Centrálny areál Gajary (CAG) Gajary č. 5005 370540208 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava - MČ Ružinov, 90845
Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce - Rumanová lokalita Tomán - Slopy 373190107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky, 95441
SHP Slavošovce, a.s. Slavošovce 298, Slavošovce, 049 36 571090106 6. 1. bod b) IŽP Košice SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce 298, Slavošovce, 04936
SHP, a.s. Červenej armády 1191, 039 01 T.Teplice 770340104 6. 6. bod a) IŽP Žilina SHP a.s., Červenej armády 1191, Turčianske Teplice, 03901
SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná Dobšinská 72, Nižná Slaná, 049 23 570490105 2.1. IŽP Košice SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná, Dobšinská 72, Nižná Slaná, 04923
SIKENICA - skládka odpadov Veľký Pesek 370790106 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, Želiezovce, 93701
SLOVLAK Košeca a.s. Továrenská 545, 018 64 Košeca 770880109 4.1. bod j) IŽP Žilina SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, Košeca, 01864
SMZ, a.s. Jelšava, divízia Bočiar Sokoľany, 044 56 570320104 3.1. bod a) IŽP Košice SMZ, a.s. Jelšava, Teplá voda 671, Jelšava, 04916
SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o. Ružomberok Tatranská cesta - Vstup II 773660114 4.2. bod e) IŽP Žilina SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r. o., Tatranská cesta - Vstup II, Ružomberok, 03400
Silicon, s. r. o. Zimná 131 571300107 4.2. bod c), 4.2. bod d), 4.2. bod d) IŽP Košice SILICON, s.r.o., Zimná 131, Dobšiná, 04925
Skládka Janov Dol Udavské 067 31 Udavské 439, Udavské, 067 31 570240104 5.4. IŽP Košice CHEMES, a.s. Humenné, Lazaretská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Skládka KO Sverepec ulica Žilinská 790/17, 017 01 P.Bystrica 770290104 5.4. IŽP Žilina MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, Považská Bystrica, 01707
Skládka KO Zlaté Moravce - I. a II. etapa Pod kalváriou 370450104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Mesto Zlaté Moravce, 1.Mája 2, Zlaté Moravce, 95301
Skládka Luštek Dubnica nad Váhom Súvoz 1, 912 50 Trenčín 770070103 5.4. IŽP Žilina Spoločnosť Stredné Považie a.s., Súvoz 1, Trenčín, 91250
Skládka Monastyr 068 01 571510113 5.4. IŽP Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, Medzilaborce, 06801
Skládka NO (kazeta A a B) k.ú. Hlohovec 370400214 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Skládka Nový Tekov Nový Tekov č. 133 370320104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov 133, Nový Tekov, 93533
Skládka Ploštiny Ploštiny 470640105 5.4. IŽP Banská Bystrica TEZAS, spol. s r.o., Garážova č. 1, Prievidza, 97101
Skládka Ražňany Ražňany, 082 61 750080104 5.4. IŽP Košice Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie slobody 57, Sabinov, 08301
Skládka TKO Horná Kráľová lokalita Orecháreň 373190207 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky, 95441
Skládka TKO Liptovský Hrádok-Žadovica SNP 305, 03388 Lip.Hrádok 770050103 5.4. IŽP Žilina MESTO Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, 03301
Skládka TKO Veterná Poruba Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 770140103 5.4. IŽP Žilina Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 03180
Skládka TKO Zubrohlava Ul.Priemyslu 560, 029 01 Námestovo 770150103 5.4. IŽP Žilina Technické služby mesta Námestovo, Ul.Priemyslu 560, Námestovo, 02901
Skládka komunálneho odpadu ŠirokáDolný Kubín - Široká Dolný Kubín - Široká 770840107 5.4. IŽP Žilina Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín, 02601
Skládka komunálneho odpadu Žlkovce k.ú. Žlkovce 370660105 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Skládka na nie NO Žiar nad Hronom Horné Opatovce 472590314 5.4. IŽP Banská Bystrica T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Skládka na priemyselný odpad v lokalite Vlčie Hory v k.ú. Hlohovec k.ú. Hlohovec 370400414 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Skládka nebezpečného odpadu U.S.Steel Košice s.r.o. - I.,II.,III.kazeta, Skládka U.S.Steel Košice s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 750020103 5.4. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Skládka nie nebezpečnáho odpadu Štítnik 049 32 Štítnik 570150411 5.4. IŽP Košice FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 04442
Skládka nie nebezpečného odpadu Snina Snina, 069 01 750200104 5.4. IŽP Košice Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, Snina, 06901
Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik - I. etapa Ochtinská, Štítnik, 049 32 750150104 5.4. IŽP Košice FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 04442
Skládka nie nebezpečných odpadov Martin-Kalnô Tehelná 1, 036 01 Martin 770200104 5.4. IŽP Žilina Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin, 03601
Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel044 54 Košice 570021608 5.4. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Skládka odpadov Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce 750290104 5.4. IŽP Košice EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226, Bartošovce, 08642
Skládka odpadov Čadca - Podzávoz Pribinova 16, 022 01 Čadca 770020103 5.4. IŽP Žilina Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 02201
Skládka odpadov - Dežerice II. 373390112 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Dežerická EKO, s. r. o., Dežerice 193, Dežerice, 95703
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Hlavná 39 720070103 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Hlavná 39, Dubová, 90090
Skládka odpadov Budmerice Biely vŕšok Budmerice 370250104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Istrochem Reality, a.s., Nobelova č. 34, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83605
Skládka odpadov Bytča -Mikšová A.Kmeťa 18 01001 Žilina 770220204 5.4. IŽP Žilina T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Skládka odpadov Bzenica - Uhlisko k.u. Bzenica 470670105 5.4. IŽP Banská Bystrica BZENEX BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, Bzenica, 96601
Skládka odpadov Cerová Cerová-Lieskové, LV 705, 2051 370350104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Skládka Cerová s.r.o., Cerová - Lieskové 481, Senica, 90633
Skládka odpadov Dvorníky nad Nitricou k.ú. Dvorníky nad Nitricou 470920110 5.4. IŽP Banská Bystrica INGPORS, s.r.o., Družstevná 383/13, Dolné Vestenice, 97223
Skládka odpadov Handlová k.ú. Handlová 470600105 5.4. IŽP Banská Bystrica HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o., Potočná 20, Handlová, 97251
Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce Petrovce 129, Petrovce, 094 31 750090104 5.4. IŽP Košice OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, Košice - MČ Juh, 04346
Skládka odpadov Hnúšťa Kotlište k. ú. Hnúšťa 740130104 5.4. IŽP Banská Bystrica Technické služby mesta Hnúšťa, Kotlište, Hnúšťa, 98101
Skládka odpadov Horné Opatovce Horné Opatovce 470340104 5.4. IŽP Banská Bystrica Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom, 96519
Skládka odpadov Husák Husák, 0172 51 570220104 5.4. IŽP Košice FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 04442
Skládka odpadov Kolta Viničná 23 370270104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Brantner Kolta s.r.o., Ernestova bašta 10, Nové Zámky, 94001
Skládka odpadov Kostolné Kostolné 390 370310104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613
Skládka odpadov Košice-Myslava Košice, 040 16 750010103 5.4. IŽP Košice V.O.D.S. - Eko, a.s., Vodárenská6/646, Košice - MČ Sever, 04001
Skládka odpadov Krupina - Biely Kameň Biely Kameň 470810107 5.4. IŽP Banská Bystrica Mestský podnik služieb s.r.o., Krupinica 427, Krupina, 96380
Skládka odpadov Kysucký Lieskovec 023 34 Kysucký Lieskovec 770190103 5.4. IŽP Žilina Obec Kysucký Lieskovec , K. Lieskovec 29, Kysucký Lieskovec, 02334
Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom Dubnica n/Váhom 770210104 5.4. IŽP Žilina UNIKOMAS a.s., Lieskovecká cesta 480,, Dubnica nad Váhom, 01841
Skládka odpadov Livinské Opatovce - Chudá Lehota Livinské Opatovce 86 370300104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce, 95632
Skládka odpadov Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160 370230104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou 160, Michal nad Žitavou, 94161
Skládka odpadov Mochovce Mochovce 1/1 370290104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Waste transport, a.s, Kukuričná 8, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83103
Skládka odpadov Mokrý Háj Rybničná 1 370460104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybničná 1, Skalica, 90901
Skládka odpadov Myslina - Lúčky Myslina - Lúčky, Myslina, 066 01 750040103 5.4. IŽP Košice EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, Štefánikova 18, Humenné, 06601
Skládka odpadov NNO Tvrdošovce Novozámocká 79 720100103 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Skládka nie nebezpečného odpadu, s. r. o., Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce, 94110
Skládka odpadov Nenince k.ú. Nenince 470290106 5.4. IŽP Banská Bystrica Obecný podnik Nenince s. r. o., Hlavná 238/110, Nenince, 99126
Skládka odpadov Nána Nový Dvor 370220104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EKOREAL, s.r.o., SNP 19, Žiar nad Hronom, 96501
Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rov. 770170103 5.4. IŽP Žilina MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, Považská Bystrica, 01707
Skládka odpadov Pusté Sady Pusté Sady 13 370280104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 92554
Skládka odpadov Rajec-Šuja Združenie, Nám.SNP 18/18 01501 Rajec 770090103 5.4. IŽP Žilina SKLÁDKA ODPADOV RAJECKÉHO REGIÓNU, Nám.SNP 18/18, Rajec, 01501
Skládka odpadov Rakovice Rakovický háj č. 191 370310203 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613
Skládka odpadov Ružomberok-Biela Púť Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok 770080103 5.4. IŽP Žilina TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok, 03401
Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer Červený Majer - Senec 374390107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava - MČ Ružinov, 82105
Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný 059 01 spišská Belá 571360107 5.4. IŽP Košice Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá, 05901
Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný 082 32 Svinia 571310107 5.4. IŽP Košice ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky, 95441
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť Nemocničná 979/1 370420104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, Partizánske, 95830
Skládka odpadov Tornaľa k.ú. Tornaľa - Starňa 740030103 5.4. IŽP Banská Bystrica Brantner Tornaľa s.r.o., Košická cesta 344, Rimavská Sobota, 97901
Skládka odpadov Turzovka - Semeteš Turzovka 770860108 5.4. IŽP Žilina WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, Podvysoká, 02357
Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz 027 44 Tvrdošín 770160103 5.4. IŽP Žilina Technické služby mesta Tvrdošín, Pod Velingom 263, Tvrdošín, 02744
Skládka odpadov Veronika Dežerice 342 373230107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Obec Dežerice, Dežerice 193, Dežerice, 95703
Skládka odpadov Veľká Ves nie je uvedená 470480106 5.4. IŽP Banská Bystrica Združenie ENVIRO, združenie, Fabianka - Sad 2034, Lučenec, 98401
Skládka odpadov Veľké Dvorníky Veľké Dvorníky 372570110 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava PURA, spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda, 92901
Skládka odpadov Veľké Kosihy Hlavná 125 720040103 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná č. 125, Veľké Kosihy, 94621
Skládka odpadov Veľké Ozorovce - I.a II. kazeta Veľké Ozorovce, 076 63 750060103 5.4. IŽP Košice OZOR, s.r.o., Rastislavova 98, Košice - MČ Juh, 04346
Skládka odpadov Vyšehradné lokalita Vyšehradné 470390106 5.4. IŽP Banská Bystrica Skládka TKO Vyšehradné-záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, nám. SNP 1, Nitrianske Pravno, 97213
Skládka odpadov Zvolenská Slatina k.u. Zvolenská Slatina 470490105 5.4. IŽP Banská Bystrica Spoločnosť Pohronie a.s., M.R.Štefánika 3355, Zvolen, 96001
Skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný - Poltár Breznička 740020103 5.4. IŽP Banská Bystrica Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, združenie, Železničná 489, Poltár, 98701
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Dolný Bar 32 370160104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica Jablonica 880 370430104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, Senica, 90501
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory k.ú. Hlohovec 370400104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra COMETAR, s.r.o., Betliarska 12, Bratislava - MČ Petržalka, 85107
Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Plášťovce - Prenica Plášťovce 345 370200104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Obec Plášťovce, Plášťovce 345, Plášťovce, 93582
Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Vyškovce nad Ipľom - Holá Stráž Hlavné nám. 5 370440104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Technické služby mesta Šahy, Hlavné nám. 4, Šahy, 93601
Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká 027 53 Istebné 770010103 5.4. IŽP Žilina ESI, s.r.o., Istebné 233, Istebné, 02753
Skládka odpadov v Okoličnej na Ostrove k.ú. Okoličná na Ostrove 375160116 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, Okoličná na Ostrove, 94613
Skládka odpadov Čierna Voda k.ú. Čierna voda 373650114 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Odpadová s. r. o., Riečna 4, Bratislava - MČ Staré Mesto, 811002
Skládka odpadov Ľubica na odpad, ktorý nie je nebezpečný Ľubica, 059 71 570420104 5.4. IŽP Košice Služby obce Ľubica s.r.o., Generála Svobodu 248/127, Ľubica, 05971
Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka na nebezpečný odpad Horné Opatovce 470330306 5.4. IŽP Banská Bystrica ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563
Skládka odpadov Žilina - Považský Chlmec A.Kmeťa 18 01001 Žilina 770220104 5.4. IŽP Žilina T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Skládka odpadov, ktorý nie je nebezpečný, Skládka odpadov na nebezpečný odpad Bratislavská 18 370180104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Skládka odpadu Banská Štiavnica -Principlac Principlac 470750106 5.4. IŽP Banská Bystrica TECHNICKÉ SLUŽBY, Technické služby Šoltésovej 1, Banská Štiavnica, 96901
Skládka odpadu Bojná časť B a časť C - I. etapa k.ú. Bojná 373280107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, Bojná, 95601
Skládka odpadu Detva - Studienec k. ú. Detva 470220106 5.4. IŽP Banská Bystrica Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1 272, Detva, 96211
Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I. Brehov 076 05 750050103 5.4. IŽP Košice Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. CEJKOV, Cejkov, 07605
Skládka pre nie nebezpečné odpady Horovce Horovce 25 575480118 5.4. IŽP Košice Obec Horovce, Horovce 25, Horovce, 02062
Skládka pre nie nebezpečný odpad - Stropkov - "Chotča" Stropkov, 091 01 571190106 5.4. IŽP Košice SLUŽBA, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, Stropkov, 09101
Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín Papín 571480112 5.4. IŽP Košice EKOS PLUS Košice s.r.o., Košice, Omská 29, Košice - MČ Juh, 04001
Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka Stará Ľubovňa, 064 01 750170104 5.4. IŽP Košice EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, Stará Ľubovňa, 06401
Skládka pre nie nebezpečný odpad v Dobšinej - Nové cesty Dobšiná, 049 25 570430104 5.4. IŽP Košice Mesto Dobšiná, SNP 554, Dobšiná, 04925
Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce Šemetkovce, 090 03 571280106 5.4. IŽP Košice SARO Slovakia s.r.o., Venturska 7, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81101
Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha Smolenická nová ves 370240104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, Smolenice, 91904
Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO I. a II. etapa Bokroš 5 370390104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra REKO RECYCLING spol.s r.o., Bokroš 5, Iža, 94639
Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne Priemyselná 720, Strážske, 072 22 750230104 5.4. IŽP Košice Ekologické služby, a.s., Priemyselná 720, Strážske, 07222
SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o. Priemyselná 1, 031 01 Lip.Mikuláš 770060103 6. 3. IŽP Žilina SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 03101
SlovZink, a.s., Košeca Továrenská 545, 018 64 Košeca 770640104 4.1. bod j), 4.2. bod e), 4.2. bod e) IŽP Žilina SlovZink, a.s., Továrenská 545, Košeca, 01864
Sládka nie nebezpečného odpadu Holčíkovce Holčíkovce, 094 05 571270106 5.4. IŽP Košice REMOPEL, s.r.o., Hollého 44, Sabinov, 08301
Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore Bratislavská 370180208 -, -, - IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Spalovňa odpadov Kopanice 1778 370211807 5.2. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Spaľovacie zariadenie nad 50 MW - plynové turbíny KS, Veľké Zlievce 470110105 -, -, - IŽP Banská Bystrica eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Spaľovňa odpadov -TERMOVALORIZÁTOR Kokšov - Bakša, 044 13 571070106 5.2. bod a) IŽP Košice KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice - MČ Juh, 04346
Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo 72 Bratislava 720080103 5.2. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava - MČ Ružinov, 82104
Speciality Minerals spol. s r. o. - Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého Tatranská cesta - Vstup II 772201011 IŽP Žilina , ,
Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov Niklová ul.926 01 Sereď 373730115 5.1. bod b), 5.1. bod g), 5.1. bod g) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MACH TRADE, spol. s r.o., Niklová ul., Sereď, 92601
Spracovanie aromatických uhľovodíkov Kukučínova 573 775440118 4.1. bod a) IŽP Žilina MARPIN, s.r.o., Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto, 02401
Spracovanie kovov Príboj 549 470680107 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Confal a.s., Príboj 549, Slovenská Ľupča, 97613
Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz Boleráz 371700107 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Boleráz, 91908
Spracovanie starých vozidiel- drvič Priemyselná 916 473590114 5.3. bod b) 4. IŽP Banská Bystrica ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, Martin, 03601
Spracovateľské centrum druhotných surovín - SCDS Kendice Kendice 390082 01 Kendice 573710115 5.3. bod b) 4. IŽP Košice SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 97401
Sredisko Sever - brojlery k.ú. Rimavská Sobota 740050103 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Stará varňa živíc Továrenská 7 370240205 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, Smolenice, 91904
Stredisko Kľačany - chov hydiny (mládok a nosníc) Kľačany, Rimavská Sobota 470050306 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s., Kľačany, Rimavská Sobota, 97901
Stredisko Lapša - brojlery Tornaľa - Starňa 470050206 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Stredisko Lok dekontaminačná plocha k.ú. Lok 370090205 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ARGUSS, s.r.o., Michalská 9, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81103
Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horný dvor parcelné čísla: 5162, 5163 Senec - Horný dvor 720090103 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ARGUSS, s.r.o., Michalská 9, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81103
Stredisko: farma Mliečany 92901 Mliečany 371260106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava AGROCOMMERCIUM, s.r.o., Nová Osada 22, Dunajská Streda, 92901
Stredisko: farma Padáň Padáň 371720507 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Stredisko: farma Rovinka Rovinka 32290041 Rovinka 370640307 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., Leninova 1, Veľké Úľany, 92522
Stredisko: farma Senica Jablonická cesta 2/2686,Senica 371060106 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, Senica, 90501
Stredisko: farma Vajnory Hospodárska 983107 Bratislava 370640207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Slovenské mäso s.r.o., č. 1,, Semerovo, 94130
Stredisko: farma Veľké Úľany Leninova č. 1, 925 22 Veľké Úľany 370640107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., Leninova 1, Veľké Úľany, 92522
Stupava - Žabáreň, skládka odpadov Dlhá 11/1248 370330104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o., Dlhá 11/1248, Stupava, 90031
Sulfurex Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová 475170116 4.1. bod k) IŽP Banská Bystrica PTCHEM Sulfurex, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, Nemecká, 97697
TEC - kotolňa na zemný plyn Škrobárova 5 720020103 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá, 91411
TEHELŇA GBELY, s.r.o. Mirka Nešpora 1410908 45 Gbely 370570104 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava TEHELŇA GBELY, s.r.o., Mirka Nešpora 1410, Gbely, 90845
TR76 čistiareň odpadových vôd Automobilová ulica 1 370150214 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, Trnava, 91701
Tatra - Leder, spol. s r.o., v Liptovskom Mikuláši Priemyselná 1, 031 01 Lip.Mikuláš 770250104 6. 3. IŽP Žilina Tatra - Leder spol. s r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 03101
Tatranská mliekareň a.s. Nad Traťou 26 571420108 6. 4. bod c) IŽP Košice Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, 06001
Technické sklo a.s. Agátová 2284403 Bratislava 370580104 3.3. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Technické sklo, a.s., Agátová 22, Bratislava - MČ Dúbravka, 84403
Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu Bratislavská 18 373520114 5.3. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051
Tehelňa - Tisinec Tisinec, 091 01 571240107 3.5. IŽP Košice Bardejovské pozemné stavby a.s., Duklianska 9, Bardejov, 08501
Tehelňa Močarmany 082 53 petrovany 571400108 3.5. IŽP Košice Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, Bratislava - MČ Vajnory, 83104
Tepelno - energetická centrála Bratislavská cesta 1246/992912 Dunajská Streda 370610105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Eastern Sugar Slovensko, a.s., Bratislavská cesta 1246/9, Dunajská Streda, 92912
Teplá valcovňa Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020204 2.3. bod a) IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Tepláreň Kopanica 1778 370211007 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Tepláreň Vlčie hrdlo 1, Bratislava 370120405 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Tepláreň Chemlonská 1, Humenné, 066 01 570240206 1.1. IŽP Košice CHEMES, a.s. Humenné, Lazaretská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Tepláreň k.ú. Horné Opatovce 470330206 1.1. IŽP Banská Bystrica Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563
Tepláreň k.ú. Môťová 470610106 1.1. IŽP Banská Bystrica Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 96150
Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3, Košice, 042 92 570840106 1.1. IŽP Košice Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s., Teplárenská 3, Košice - MČ Juh, 04292
Tepláreň Radvaň Zvolenská cesta 1 740090104 1.1. IŽP Banská Bystrica STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica, 97405
Tepláreň Východ Turbínová 3, 832 26 Bratislava 370680205 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava - MČ Nové Mesto, 82905
Tepláreň Západ Pod brehmi 6, 841 05 Bratislava 370680305 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava - MČ Nové Mesto, 82905
Tepláreň a.s., Považská Bystrica 017 34 Považská Bystrica 770660104 1.1., 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Žilina TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystrica, 01734
Trnavská teplárenská Coburgova 84 371790105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, Trnava, 91742
UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue Admin. budova 1236 370210505 4.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
VAS s.r.o. Mojšová Lúčka,Žilina Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina 770110103 6. 5. IŽP Žilina VAS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, 01176
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla 914 41 Nemšová 770410104 3.3. IŽP Žilina VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Nemšová, 91441
VVO Necpaly Necpaly 770910110 6. 6. bod b) IŽP Žilina UNICHOV s.r.o., Partizánska 479/59, Vráble, 95201
Valcovňa rúr a Ťaháreň rúr- moriace linky a fosfatizačné linky Kolkáreň 35 470400206 2.3. bod a), 2.6., 2.6. IŽP Banská Bystrica Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová, 97681
Veľkochov nosníc - Vinica k.ú. Vinica 470350105 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 04012
Veľkochov nosníc v Divíne k. ú. Divín 470590206 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Veľkochov ošípaných - produkcia bravčového mäsa Farma ošípaných Veľký Ďúr 371770106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, Nitra, 94901
Veľkochov ošípaných - produkcia bravčového mäsa - Farma Kovarce k.ú. Kovarce 371150205 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Veľkovýkrmňa ošípaných, Hospodársky dvor Spišské Vlachy Spišské Vlachy 570710105 6. 6. bod b) IŽP Košice Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, Boleráz, 91908
Veľkovýkrmňa ošípaných Koš 776 470140105 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica FARMA SPP, s.r.o., 972 41 Koš, Koš, 97241
Veľkovýkrmňa ošípaných Koš Okružná 776/30 470180105 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica MVDr. Rybnikár Vladimír - SHR, Ul. Šafárika 4/10, Prievidza, 97101
Voliérový odchov nosníc (mládok) - Farma Veľký Cetín Vinohrady, Dolná 9802 371150407 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Vrakúň - Nyékiszél nová farma Nekyje na Ostrove 372850211 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586 , Gabčíkovo, 93005
Vysoké pece U.S.Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570020905 2.2. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
Výhrevňa J. Jonáša 1 370010406 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Výhrevňa k.ú. Dúbravy 470720107 1.1. IŽP Banská Bystrica PPS Group a.s., Tajovského 7, Detva, 96212
Výhrevňa Juh Vlčie hrdlo 370680105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava - MČ Nové Mesto, 82905
Výkrm brojlerových kurčiat Šalská 9501, Šoporňa 371290206 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany, 95592
Výkrm brojlerových kurčiat Modranská cesta 291700 Trnava 371270306 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, Špačince, 91951
Výkrm brojlerových kurčiat Potočná 1919 43 Cífer 371270407 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, Špačince, 91951
Výkrm brojlerových kurčiat k.ú. Veľké Zálužie 370650107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie, Hlavná 1, Veľké Zálužie, 95135
Výkrm brojlerových kurčiat - farma Dubník k.ú. Dubník 371110305 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosníc 91951 Špačince 371270106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, Špačince, 91951
Výkrm hydiny k.ú. Kolárovo 374750207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Kolárovo, Krátka 2, Kolárovo, 94603
Výkrm ošípaných Stará Halič k. ú. Stará Halič 470740106 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Banská Bystrica AGROTOM s.r.o., Tomášovce, 98556
Výroba Al zliatin a nakladanie s odpadmi Ľubochnianska 2/a, Ľubotice, 080 06 750390104 2.5. bod b), 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Košice TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/a, Ľubotice, 08006
Výroba LAD a dusičnanu amónneho Admin. budova 1236 370210905 4.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba PVAC disperzií a lepidiel Admin. budova 1236 370211205 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba PVAL/PVAC M.R.Štefánika 1 470100505 4.1. bod h) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba PVC, výroba iniciátorov M. R. Štefánika 1 470100906 4.1. bod h) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba a spracovanie PA polymérov Chemlonská 1, Humenné, 066 01 570610105 4.1. bod h) IŽP Košice Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, Humenné, 06612
Výroba a súvisiace činnosti Mierová 2317 370710105 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, Hlohovec, 92028
Výroba acetylenických alkoholov M. R. Štefánika 1 470100205 4.1. bod b) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba agrochemikálií Nobelova 34 370250306 4.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň Priemyselná 14 470250106 2.5. bod a), 2.5. bod b), 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Slovalco, a.s., Priemyselná 14, Žiar nad Hronom, 96548
Výroba batérií Banner Batterien Kostolné Kračany 149 374710107 2.5. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Banner Baterie SR, s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 93003
Výroba biobrikiet - Dolný Hričov Agrofin, Areál PD Dolný Hričov 775280117 5.3. bod b) 2. IŽP Žilina ARDEO Energy, a. s. , Námestie sv. Jána Bosca 120 , Žilina, 01004
Výroba biodieselu a bioplynová stanica Buzitka 120, Šávoľ 470890108 4.1. bod b) IŽP Banská Bystrica SIBAMAC, a.s., Stará Vajnorská 25, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83000
Výroba bioetanolu Trnavská cesta 373700114 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, 92041
Výroba bioetanolu z celulózovej biomasy -2G Trnavská cesta 373700117 1.1., 4.1. bod b), 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, 92041
Výroba biotechnologických produktov Slovenská Ľupča 938 473510114 4.1. bod b), 4.1. bod d), 4.1. bod d) IŽP Banská Bystrica Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča 938, Slovenská Ľupča, 97613
Výroba buničiny Hencovská 2073, Hencovce, 093 02 570470306 6. 1. bod a) IŽP Košice BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, 09302
Výroba bázických stavív Lubeník 236 470070104 3.5. IŽP Banská Bystrica SLOVMAG, a.s. Lubeník, 236, Lubeník, 04918
Výroba chlórparafínov M. R. Štefánika 1 470101006 4.1. bod f) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba cukru Bratislavská cesta 1246/992912 Dunajská Streda 370610205 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Eastern Sugar Slovensko, a.s., Bratislavská cesta 1246/9, Dunajská Streda, 92912
Výroba cukru Cukrovarská 726 370740205 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601
Výroba cukru a kotolňa Trenčianska Teplá Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenč.Teplá 770430104 6. 4. bod b) 2., 1.1., 1.1. IŽP Žilina Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá, 91411
Výroba cyklohexanónu Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570950106 4.1. bod b) IŽP Košice CENON, s.r.o., M.R.Štefánika 71, Žilina, 01039
Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu M.R.Štefánika 1 470100405 4.1. bod f) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba drevného uhlia, výroba aktívneho uhlia a sorbentov Hlavná 133981 11 Hnúšťa 470150206 mimo IPK IŽP Banská Bystrica SLZ CHÉMIA, a.s., Hlavná 133, Hnúšťa, 98111
Výroba drevotrieskových dosiek Továrenská 2614/19901 01 Malacky 370030114 6. 1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava IKEA Industry Slovakia s.r.o., Továrenská 2614/19, Malacky, 90101
Výroba energií Hencovská 2073, Hencovce, 093 02 570470206 1.1. IŽP Košice BUKÓZA ENERGO, a. s., Hencovská 2073, Hencovce, 09302
Výroba esterov kyseliny octovej Hlavná 133 981 11 Hnúšťa 470150104 4.1. bod b) IŽP Banská Bystrica SLZ CHÉMIA, a.s., Hlavná 133, Hnúšťa, 98111
Výroba etanolu 2G Priemyselná 720, 072 22 Strážske 570520115 4.1. bod b) IŽP Košice Chemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81109
Výroba etoxylátov M.R.Štefánika 1 470470106 4.1. bod b), 4.1. bod k), 4.1. bod k) IŽP Banská Bystrica SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o., Mostová 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81102
Výroba etylénchlórhydrínu a spracovanie na Novamal M. R. Štefánika 1 740100104 4.1. bod f) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba farmaceutických produktov Nitrianska 100 370470106 4.5. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, Hlohovec, 92027
Výroba farmaceutických výrobkov - SEVAPHARMA Jarková 1708 222 Šarišské Michaľany 570760207 4.5. IŽP Košice IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, Šarišské Michaľany, 08222
Výroba formaldehydu IV. Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570190104 4.1. bod b) IŽP Košice DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, 07222
Výroba granulátu Továrenská 532 370760105 4.1. bod h) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVKORD, akciová spoločnosť, Továrenská 532, Senica, 90501
Výroba granulátu č. 2 Továrenská 532 370760206 4.1. bod h) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVKORD, akciová spoločnosť, Továrenská 532, Senica, 90501
Výroba hlinníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania Horné Opatovce 470300216 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom, 96501
Výroba hliníkových odliatkov Ladomerská Vieska 394 470300105 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom, 96501
Výroba hliníkových túb Partizánska 87 475330117 6. 7. IŽP Banská Bystrica TUBEX Slovakia, s.r.o. , Partizánska 87, Žarnovica, 96681
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru - membránová elektrolýza M. R. Štefánika 1 470101116 4.2 bod a), 4.2. bod c), 4.2. bod c) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej M. R. Štefánika 1 470100806 4.2 bod a), 4.2. bod b), 4.2. bod b) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba inhibítora navulkanizácie - Duslín 1,2 Kopanica 1778 370210205 4.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu M. R. Štefánika 1 470100705 4.2. bod e), 4.1. bod a), 4.1. bod a) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba keramických obkladových materiálov Zvolenská cesta 2740 470410106 3.5. IŽP Banská Bystrica NOVOKER, a.s., Zvolenská cesta 2740, Lučenec, 98401
Výroba koncentrátu do nemrznúcich zmesí pre ostrekovače automobilov Štúrovo 370500113 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIODET a.s., Továrenská 1, Štúrovo, 94303
Výroba kyseliny dusičnej KD-2 a Výroba koncentrovanej kyseliny dusičnej Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570310104 4.2. bod b) IŽP Košice Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba kŕmnych zmesí Chovateľská 2 375520119 6. 4. bod b) 3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AFEED, a.s., Nobelova 34, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83102
Výroba lepidiel Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570190205 4.1. bod b) IŽP Košice DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, 07222
Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach a v rotačnej peci Lubeník 236 470070205 3.1. bod c) IŽP Banská Bystrica SLOVMAG, a.s. Lubeník, 236, Lubeník, 04918
Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach Tepla Voda 671, Jelšava 470500205 3.1. bod c) IŽP Banská Bystrica SMZ, a.s. Jelšava, Teplá voda 671, Jelšava, 04916
Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach Teplá Voda 671, Jelšava 470500104 3.1. bod c) IŽP Banská Bystrica SMZ, a.s. Jelšava, Teplá voda 671, Jelšava, 04916
Výroba magnezitových výrobkov v Hačave Hnúšťa 130 470840107 3.1. bod c), 3.5., 3.5. IŽP Banská Bystrica INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, Košice - MČ Šaca, 04015
Výroba medených a hliníkových vodičov Športová 348 375120116 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, Veľké Kosihy, 94621
Výroba metylesteru repkového oleja Horná 5 720030103 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Biopalm, a.s., Mostová 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81102
Výroba metylesteru repkového oleja Spišský Hrušov 195, Spišský Hrušov, 053 63 571200105 4.1. bod b) IŽP Košice BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, Spišský Hrušov 195, Spišský Hrušov, 05363
Výroba metylesteru repkového oleja areál Niklova huta, 926 01 Sereď 375060115 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PLYNEX, s.r.o., Cukrovarská 2524, Trebišov, 07501
Výroba motorových palív Vlčie hrdlo 1 370121206 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Výroba mäsových výrobkov časť Géňa 56 720140103 6. 4. bod b) 1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PM ZBROJNÍKY, a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica, 97401
Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo 373410113 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Bekaert Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, Sládkovičovo, 92521
Výroba papiera Harmanec 470230104 6. 1. bod b) IŽP Banská Bystrica SHP Harmanec, a.s., Harmanec, 97603
Výroba papiera - papierenský stroj č. 1 Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok 770630104 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba papiera - papierenský stroj č.16 Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620104 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba papiera - papierenský stroj č.17 Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620204 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba papiera - papierenský stroj č.18 Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620304 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba papiera a polobuničiny (SAQP) Továrenská 1 370630205 6. 1. bod a), 6. 1. bod b), 6. 1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, Štúrovo, 94303
Výroba plastových dielov - galvanické povrchové úpravy Čab 280 373440113 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., Čab 280, Čab, 95124
Výroba polotovarov pre automobilový priemysel Továrenská 7 375200117 2.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SKC foundry s. r. o., Továrenská 7, Štúrovo, 94303
Výroba polyamidových polymerov a vlákien Chemlonská 1, Humenné, 066 01 570370104 4.1. bod h) IŽP Košice CHEMLON, a. s., Chemlonská 1, Humenné, 06676
Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania Teplická 34 571450108 2.5. bod b) IŽP Košice Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 34, Poprad, 05801
Výroba propylénoxidu, výroba polyéterpolyolov, výroba amínov M.R.Štefánika 1 470100606 4.1. bod b), 4.1. bod d), 4.1. bod d) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba prípravku UNICID Haniska 234, Haniska, 044 57 571290106 4.1. bod d) IŽP Košice WERA, s.r.o. Prešov, 17. Novembra 160, Prešov, 08001
Výroba prísad do mazacích olejov Nobelova 34 370250507 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich Strojárenská 1 370860106 3.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, Trnava, 91799
Výroba sladu a piva - Pivovar Šariš, a.s. Pivovarská 9, Veľký Šariš, 082 21 570770105 6. 4. bod b) 2. IŽP Košice Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. , Pivovarská 9, Veľký Šariš, 08221
Výroba spojkového obloženia Strojárenská 2 371710105 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ZF SACHS Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava, 91702
Výroba strešnej krytiny k. ú. Nitrianske Pravno 470700107 3.5. IŽP Banská Bystrica TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno, 97213
Výroba sulfenaxov Nobelova 34 370250406 4.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výroba sulfátovej buničiny Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 770620404 6. 1. bod a) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera Lučenecká cesta 1335/21 473600114 6. 1. bod c) IŽP Banská Bystrica Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, Zvolen, 96096
Výroba surového liehu ul. 1. mája 113031 28 Liptovský Mikuláš 773740115 4.1. bod b) IŽP Žilina Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, 92041
Výroba síry, Regenerácia kyseliny sírovej, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia amínového hospodárstva Vlčie hrdlo 1 370120605 1.2., 4.2 bod a), 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Výroba tehliarskych murovacích materiálov vypaľovaním v tunelovej peci závod Poltár 470120205 3.5. IŽP Banská Bystrica IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Ul. M. Rázusa 29, Lučenec, 98421
Výroba tehliarskych murovaných materiálov vypaľovaním v kruhovej komorovej peci Fiľakovská cesta 470120105 3.5. IŽP Banská Bystrica IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Ul. M. Rázusa 29, Lučenec, 98421
Výroba tehliarskych výrobkov Tehelná 5 370590104 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Wienerberger slovenské tehelne spol. s.r.o., Tehelná 5, Zlaté Moravce, 95301
Výroba tehliarskych výrobkov k.ú. Boleráz 370590204 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Wienerberger slovenské tehelne spol. s.r.o., Tehelná 5, Zlaté Moravce, 95301
Výroba tehál a tehliarenských výrobkov Čemernianska 137, Vranov nad Topľou, 093 03 570990106 3.5. IŽP Košice TEHELNE VRANOV s.r.o., Laborecká 80, Humenné, 06601
Výroba tepla Ferroenergy s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 570115718 1.1. IŽP Košice Ferroenergy s.r.o, Vstupný areál U. S. Steel, Košice - MČ Šaca, 04454
Výroba tepla a elektrickej energie ul. Košická 11, 011 87 Žilina 770650104 1.1. IŽP Žilina Žilinská teplárenská, a.s., ul. Košická 11, Žilina, 01187
Výroba uhlíka Tovarnícka 412 370520104 6. 8. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ELEKTROKARBON a. s., Tovarnícka 412, Topoľčany, 95522
Výroba uhlíkových materiálov Priemyselná 12 470200104 6. 8. IŽP Banská Bystrica VUM, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563
Výroba užítkového sodno-draselného skla Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne 770300104 3.3. IŽP Žilina RONA, a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, 02061
Výroba vinylchloridu z acetylénu M. R. Štefánika 1 470100305 4.1. bod f) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba vlnitej lepenky a kartonáže - Duropack Turpak Obaly, a.s. Robotnícka 1036 80 Martin 770960114 6. 1. bod b) IŽP Žilina DS Smith Turpak Obaly, a.s., Robotnícka 1, Martin, 03680
Výroba vápna - závod Tisovec k. ú. Tisovec 470430105 3.1. bod b) IŽP Banská Bystrica Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81104
Výroba výbušnín Nobelova 34 370250607 4.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava IExplosives a. s., Nobelova ulica 34, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83605
Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel Mikušovská cesta 5363 473610114 4.1. bod h) IŽP Banská Bystrica Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod Lučenec, Mikušovská cesta 5363, Lučenec, 98401
Výroba zrážaného uhličitanu vápenáteho , ,
Výroba žiaruvzdorných materiálov Továrenská 1 470370105 3.5. IŽP Banská Bystrica ŽIAROMAT a.s., Továrenská 1, Kalinovo, 98501
Výroba žiaruvzdorných stavív vypaľovaním v tunelových peciach - divízia továrenskej výroby Továrenská 287/14 470460105 3.5. IŽP Banská Bystrica LOVINIT, a.s. "v konkurze", Továrenská 282/9, Lovinobaňa, 98554
Výrobný závod 131 Slovenská Ľupča 566 470080405 4.5. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Výrobný závod 132 Slovenská Ľupča 566 470080305 4.5. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Výrobný areál Continental Teves Zvolen - časť Galvanické povrchové úpravy Cesta ku Continentalu 8950/1 470770106 2.6. IŽP Banská Bystrica Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, Zvolen, 96001
Výrobný areál GALMM s.r.o. Ul.J.Jančeka 39 034 01 Ružomberok 770400104 2.6. IŽP Žilina GALMM s.r.o., Ul.J.Jančeka 39, Ružomberok, 03401
Výrobný závod CROWN Bevcan Slovakia s. r. o. 044 58 Kechnec 293 571490112 6. 7. IŽP Košice CROWN Bevcan Slovakia s. r. o., 293, Kechnec, 04458
Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM - Kežmarok Pradiareň 40 571430108 4.5. IŽP Košice INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o., Weinova 3, Kežmarok, 06001
Výrobný závod Izolácia Tymidín Slovenská Ľupča 566 470080506 4.5. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Výrobný závod Špeciálne technológie Slovenská Ľupča 566 470080104 4.5. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Výrobňa DAM 390 a Výrobňa LAV Priemyselná 720,Strážske, 072 22 570310205 4.3. IŽP Košice Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Výrobňa HMT a Výrobňa Fd III Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570520405 4.1. bod b), 4.1. bod d), 4.1. bod d) IŽP Košice Chemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81109
Výrobňa Pentol Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570520205 4.1. bod b) IŽP Košice Chemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81109
Výrobňa fenolformadehydových lepidiel typ Fenokol a Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a ekooleje Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570520305 4.1. bod b) IŽP Košice Chemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81109
Wienerberger-Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok 770520104 3.5. IŽP Žilina HEVEA Slovakia, s.r.o.,, Košická 6, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
ZTS METALURG, a.s. Vajnorská8/A, 831 03 Bratislava 770120103 2.2., 2.3. bod b), 2.3. bod b) IŽP Žilina ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, Dubnica nad Váhom, 01841
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov Štúrova 43 371350108 5.1. bod e) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava BONEKO, a.s., Štúrova 43, Holíč, 90851
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov EBA, s.r.o. Strážske 571120308 5.1. bod a) IŽP Košice EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov Košická 1,Prešov, 080 01 571120206 5.1. bod a) IŽP Košice EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu odpadov Košútska cesta 1088 371690205 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu odpadov Spišská Belá, 059 01 571120106 5.1. bod a) IŽP Košice EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok Šenkvická 11, Pezinok 371690106 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany 038 52 Sučany 770030103 5.1. bod a) IŽP Žilina EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov solidifikáciou - Pezinok Šenkvická cesta 11 Pezinok 371690414 5.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany Žirany 474 374820107 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Waste transport, a.s, Kukuričná 8, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83103
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby Zavarská cesta 37, Trnava 370170214 5.3. bod b) 2., 5.3. bod b) 2., 5.3. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MESTO TRNAVA, Hlavná 1, Trnava, 91771
Zariadenie na zhodnocovanie odpadu areál ZŤS č. 924, objekt DU 34 775240117 5.3. bod b) 2. IŽP Žilina Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401, Dubnica nad Váhom, 01841
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov - KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. Čierna Voda 99 370260104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra KEREKTÓ T.K.O. spol. s r.o., Čierna Voda 99, Čierna Voda, 92506
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradácou, prevádzka EBA s.r.o - Lukavica Lukavická cesta 39 470660105 5.1. bod a) IŽP Banská Bystrica EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava - MČ Petržalka, 85101
Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty Svätojánska 8908 51 Holíč 373630114 5.4., 5.3. bod b) 2., 5.3. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VPP servis, s.r.o., Svätojánska 8, Holíč, 90851
Zberová linka (ZL), Papierenský stroj (PS2), Papierenský stroj (PS1) Celulózka 3494, 011 61 Žilina 770130103 6. 1. bod b) IŽP Žilina Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Celulózka 3494, Žilina, 01161
Združená skládka odpadov Horná Štubňa SNP 569/125, 039 01 Turč. Teplice 770240104 5.4. IŽP Žilina Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, Partizánska 1, Turčianske Teplice, 03901
Zinkovňa Malacky Továrenská ul.90101 Malacky 371680106 2.3. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ZinkPower s.r.o., Továrenská ul. 17, Malacky, 90101
Zinkovňa Sučany Sučany 770790106 2.6. IŽP Žilina ZinkPower Martin, s. r. o., Tomášikova 50/B, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83104
Zlievareň SEZ, a.s. - Výroba sivej liatiny Hornádska 1, Krompachy, 053 42 570590105 2.4. IŽP Košice Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Hornádska 1, Krompachy, 05342
Zlievareň Trnava Corburgova 48 370730105 2.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o., Coburgova 48, Trnava, 91701
Zlievareň sivej liatiny Južná trieda 82, Košice, 040 01 570800105 2.4., 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Košice VSS Foundry, s.r.o., Južná trieda 82, Košice - MČ Staré mesto, 04001
Zlieváreň železných kovov Zlievárenská 533 470690106 2.4. IŽP Banská Bystrica ZLH Plus, a.s., Zlievarenská 533, Hronec, 97645
Závod DLAŽDICE Vajanského 71, Michalovce, 071 80 570540105 3.5. IŽP Košice KERKO, a.s., Tomášikova 35, Košice - MČ Staré mesto, 04001
Závod Vápenka Košice Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice, 044 54 571050106 3.1. bod a) IŽP Košice Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, Slavec, 04951
Závod Vápenka Slavec Slavec 179, Slavec, 049 11 570870106 3.1. bod a) IŽP Košice Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, Slavec, 04951
Závod Zemianske Kostoľany, odkalisko Chalmová Zemianske Kostoľany 470700614 5.3. bod a) 4. IŽP Banská Bystrica Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa Gbeľany, Nededza 770760105 6. 7. IŽP Žilina MOBIS Slovakia, s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbeľany, 01302
Závod na výrobu biodieselu Trnavská cesta 373260107 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Meroco, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, 92041
Závod na výrobu biopalív Priemyselná 284 374770108 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava NEW DIESEL, a.s., Obchodná 58, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81106
Závod na výrobu domácich spotrebičov - Lakovňa Hlavná 1, Poprad, 058 01 571260107 2.6. IŽP Košice WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., Galvaniho 17/C, Bratislava - MČ Ružinov, 82009
Závod na výrobu skla Katarínska Huta Katarínska Huta 470570205 3.3. IŽP Banská Bystrica R-GLASS Trade s.r.o., Čajkovského 8, Lučenec, 98401
Závodná rezervná a nábehová kotolňa Mochovce 370700105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním Glejovka 15 371760105 5.1. bod b), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203
eustream a.s., Oblasť Veľké Kapušany Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany, 079 48 571040206 1.1. IŽP Košice eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
eustream a.s., oblasť Jablonov nad Turňou, Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou, 049 43 570930106 1.1. IŽP Košice eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves 371580617 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
farma ošíp. 031 01 Liptovský Mikuláš 770540104 6. 6. bod b) IŽP Žilina AGRO-RACIO s.r.o., Liptovský Mikuláš, 03101
farma ošíp. 031 01 Liptovský Mikuláš 770540204 6. 6. bod b) IŽP Žilina AGRO-RACIO s.r.o., Liptovský Mikuláš, 03101
farma ošíp. Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo 770600104 6. 6. bod b) IŽP Žilina DAKNA Námestovo, družstvo., Kliňanská cesta 970,, Námestovo, 02901
farma ošípaných 038 12 Necpaly 770480104 6. 6. bod b) IŽP Žilina VVO a.s., Necpaly, 03812
povr.úpr.kov. Vladina 668, 027 44 Tvrdošín 770690104 2.6. IŽP Žilina PLASTKOVO s.r.o., Vladina 668, Tvrdošín, 02744
predpr.tex.vl. ul. 1.mája 1207, 031 01 Lipt. Mikuláš 770570104 6. 2. IŽP Žilina MAYTEX a.s., ul. 1.mája 1207, Liptovský Mikuláš, 03117
prípr.tex.vlákien Textilná 23, 034 01 Ružomberok 770450104 6. 2. IŽP Žilina TEXICOM, a.s., Textilná 23, Ružomberok, 03405
skládka odpadu Sekológ Brezno Tisovská 38 470210104 5.4. IŽP Banská Bystrica SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, Brezno, 97701
skládka Čurgov Opatová - Čurgov 439 740040104 5.4. IŽP Banská Bystrica Brantner Lučenec s.r.o., Opatová - Čurgov 439, Lučenec, 98401
spaľov. zariad. 024 01 Kysucké Nové Mesto 770380104 1.1. IŽP Žilina KLF-ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto, 02411
tepláreň Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 770670104 1.1. IŽP Žilina ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, Vrútky, 03861
výkrm ošípaných Gôtovany 770460404 6. 6. bod b) IŽP Žilina JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 01701
zliev.žel.kov. Robotnícka 14, 036 57 Martin 770580104 2.4. IŽP Žilina Nová Zlievarenská Spoločnosť s.r.o., Robotnícka 14, Martin, 03657
závod Breznička - Výroba tehliarskych murovaných materiálov vypaľovaním v tunelovej peci k.ú. Breznička 470120306 3.5. IŽP Banská Bystrica IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Ul. M. Rázusa 29, Lučenec, 98421
Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia J. Zigmundíka 1489 373530114 6. 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., J. Zigmundíka 1489, Vrbové, 92203
Úpravárenská linka odpadov Bratislavská 1890051 Zohor 370510104 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Eko - Salmo s.r.o., Závodná 8, Bratislava - MČ Podunajské Biskupice, 82106
ČOV COMAX - TT Coburgova 84 375130116 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra COMAX - TT, a.s., Coburgova 84, Trnava, 91748
ČOV Sokoľany - DZ Energetika a Výroba tepla - DZ Ferroenergy Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 570021406 1.1. IŽP Košice U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454
ČOV a vodohospodárske stavby KS Veľké Zlievce KS Veľké Zlievce 470110213 6.11. IŽP Banská Bystrica eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
ČOV bl. 11 a ČOV bl. 17-18 Vlčie hrdlo 1 370122014 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Čistenie odpadových vôd medzi Turbínovou a Elektrárenskou ulicou 370212306 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Čistenie odpadových vôd v spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok - Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620604 6.11. IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Čistiareň odpadových vôd Slovenská Ľupča 566 473550114 6.11. IŽP Banská Bystrica ČOV a.s., Slovenská Ľupča 566, Slovenská Ľupča, 97613
Čistiareň odpadových vôd J. Jonáša 1843 02 Bratislava 49 370010614 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Čpavok 2 Admin. budova 1236 370210707 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Čpavok 3 370210607 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Čpavok 4 Administratívna budova, ev. č. 1236927 03 Šaľa 370210115 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 92703
Čukárska Paka - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - 2.stavba-3.kazeta Kvetoslavov č. 351 370050105 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, Šamorín, 93101
Ťažba a úprava surovín - Perlit 966 01 Lehôtka pod Brehmi 470620104 3.5. IŽP Banská Bystrica LB MINERALS, a.s., Tomášikova 35, Košice - MČ Staré Mesto, 04322
Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad, I.etapa Žabany, 071 01 750030103 5.4. IŽP Košice Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, Michalovce, 07101
Žakovce - Skládka odpadov Úsvit Žakovce 55, Žakovce, 059 73 750070104 5.4. IŽP Košice Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, Žakovce 189, Žakovce, 05973
Žiarová zinkovňa Hornádska 1, Krompachy, 053 41 570350103 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Košice ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 05342
Žiarová zinkovňa Humenné Fidlíkova 4, 066 01 Humenné 571470112 2.6., 2.3. bod c), 2.3. bod c) IŽP Košice Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická cesta 4, Žilina, 01042
Žiarová zinkovňa, prevádzka 240 Bytčická cesta 4, 01042 Žilina 770270104 2.6. IŽP Žilina Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická cesta 4, Žilina, 01042
IŽP Žilina , ,
, ,
6. 6. bod a), -, - IŽP Banská Bystrica FARMAVET s.r.o., Kirovova 3932, Martin, 03601
Železničný rad 11 375400118 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Mlyn Kolárovo, a. s., Železničný rad 11 , Kolárovo, 94603