Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Lakovňa H2 a H2a J. Jonáša 1 720010103 6. 7., 2.6., 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Linka KTL a voskovania J. Jonáša 1 720010303 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Linka na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií J. Jonáša 1 720010203 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Linka na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií H4a J. JonášaBratislava 370010513 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Výhrevňa J. Jonáša 1 370010406 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302
Čistiareň odpadových vôd J. Jonáša 1843 02 Bratislava 49 370010614 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J.Jonáša 1, Bratislava - MČ Devínska Nová Ves, 84302