Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Biodegradačná plocha Budmerice Biely vŕšok 373290109 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, Bratislava - MČ Ružinov, 82106