Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
EUROCAST Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice, 044 54 570450105 2.2. IŽP Košice EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice - MČ Šaca, 04454