Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kazeta č. 1 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Kráľovský Chlmec Svätuše, 076 83 750280104 5.4. IŽP Košice FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 04442
Skládka nie nebezpečnáho odpadu Štítnik 049 32 Štítnik 570150411 5.4. IŽP Košice FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 04442
Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik - I. etapa Ochtinská, Štítnik, 049 32 750150104 5.4. IŽP Košice FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 04442
Skládka odpadov Husák Husák, 0172 51 570220104 5.4. IŽP Košice FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 04442