Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma ošípaných Palárikovo-Šándor Palárikovo 371060115 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, Senica, 90501
Stredisko: farma Senica Jablonická cesta 2/2686,Senica 371060106 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, Senica, 90501