Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia, 2.etapa Hadovce č. 5 373320110 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SK-CONT s.r.o., Hadovce 219, Komárno, 94501