Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
IMUNA PHARM - Výroba farmaceutických výrobkov Jarková 17, Šarišské Michaľany, 082 22 570760105 4.5. IŽP Košice IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, Šarišské Michaľany, 08222
Výroba farmaceutických výrobkov - SEVAPHARMA Jarková 1708 222 Šarišské Michaľany 570760207 4.5. IŽP Košice IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, Šarišské Michaľany, 08222