Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Jašim, s. r. o. - výroba tehál Drienovská Nová Ves 176, Drienovská Nová Ves, 082 01 571230106 3.5., 3.5., 3.5. IŽP Košice JAŠIM, s.r.o., Drienovská Nová Ves 176, Drienovská Nová Ves, 08201