Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma chovu kuríc Branovská 371110105 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Farma chovu nosníc Hlboká cesta 1421 371110205 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Farma výkrmu brojlerov a odchovu nosníc, Levice Jurská cesta 1 371110506 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Klietkový odchov kuríc Dolná Seč 113 371110405 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131
Výkrm brojlerových kurčiat - farma Dubník k.ú. Dubník 371110305 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, Dvory nad Žitavou, 94131