Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hala bŕzd - technologické zariadenie povrchových úprav MOBIS ulica 1013 02 Gbeľany 770760312 2.6. IŽP Žilina MOBIS Slovakia, s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbeľany, 01302
Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa Gbeľany, Nededza 770760105 6. 7. IŽP Žilina MOBIS Slovakia, s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbeľany, 01302