Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hydinárska farma Zemplinský Branč Zemplínsky Branč, 076 16 571180107 6. 6. bod a) IŽP Košice AGROMOD s.r.o., Štefánikova 42, Košice - MČ Sever, 04001