Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Liaharenský podnik Nitra, a.s., Rozmnožovací chov hydiny - farma Močenok k.ú. Močenok 371770207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Liaharenský podnik Nitra, a.s., farma Jarok k.ú. Jarok 371150105 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Liaharenský podnik Nitra, a.s., farma Jurský Dvor - Rozmnožovací chov hydiny Párovské háje 371150305 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Liaharenský podnik Nitra, a.s., farma Veľké Zálužie Pieskova 1058 371150509 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Veľkochov ošípaných - produkcia bravčového mäsa - Farma Kovarce k.ú. Kovarce 371150205 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901
Voliérový odchov nosníc (mládok) - Farma Veľký Cetín Vinohrady, Dolná 9802 371150407 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Liaharenský podnik Nitra, a.s., Nitra - Párovské Háje, Nitra, 94901