Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hospodársky dvor Brestovec - chov ošípaných Hlavná 68,Sokolce na Ostrove 371160306 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, Sokolce, 94617
Hospodársky dvor Holiare - chov ošípaných Holiare 371160205 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, Sokolce, 94617
Hospodársky dvor Sokolce - chov ošípaných Roľnícka 64 371160105 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 64, Sokolce, 94617