Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma odstavčiat Vrbina Vrbina 371180206 mimo IPK IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový dvor, Veľký Meder, 93201
Farma ošípaných Nagy Dúr Veľký Ďur 371180306 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový dvor, Veľký Meder, 93201
Farma ošípaných na výkrm, Dolný Štál Dolný Štál 371180105 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový dvor, Veľký Meder, 93201
Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy k.ú. Veľké Kosihy 371180409 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový dvor, Veľký Meder, 93201