Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
AD5, AVD6 a Výroba a expedícia asfaltov Vlčie hrdlo 1 370120305 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Delenie bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie plynov 1 a 2 Vlčie hrdlo 1 370120705 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Etylbenzén a Kumén Vlčie hrdlo 1 370121607 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Etylénová jednotka Vlčie hrdlo 1 370190106 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Etylénoxid a glykoly Vlčie hrdlo 1 370121406 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu Vlčie hrdlo 1 370121006 4.1. bod a), 1.2., 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
FCC, Alkylácia benzínu, Selektívna hydrogenácia, ETBE Vlčie hrdlo 1 370120805 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Fenol Vlčie hrdlo 1 370121907 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
HYDROKRAK Vlčie hrdlo 1 370120905 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6 Vlčie hrdlo 1 370121306 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Hydrogenačná rafinácia palív č. 7 a výroba Eurodieselu 2005 Vlčie hrdlo 1 720120203 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Izomerizácia benzínov Vlčie hrdlo 1 370121506 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
LDPE4 Nová výrobňa polyetylénu Vlčie hrdlo 4846 370190306 4.1. bod h) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
LDPE4 - Logistický terminál Vlčie hrdlo 1 370122013 mimo IPK IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
MCHB ČOV a Spaľovňa kalov Vlčie hrdlo 1 370121807 6.11., 5.2. bod b), 5.2. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
POLYPROPYLÉN 3 Vlčie hrdlo 720120103 4.1. bod h) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Polyetylén 1 - 3 Vlčie hrdlo 1 370190206 4.1. bod h), 4.1. bod b), 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
RHC, VGH, HPP Vlčie hrdlo 1 370120505 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Redestilácia pyrobenzínu, N-alkány Vlčie hrdlo 1 370121706 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Reforming 5, HRR 4 Vlčie hrdlo 1 370121106 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Tepláreň Vlčie hrdlo 1, Bratislava 370120405 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Výroba motorových palív Vlčie hrdlo 1 370121206 1.2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
Výroba síry, Regenerácia kyseliny sírovej, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia amínového hospodárstva Vlčie hrdlo 1 370120605 1.2., 4.2 bod a), 4.2 bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412
ČOV bl. 11 a ČOV bl. 17-18 Vlčie hrdlo 1 370122014 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412