Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky Štúrova 101,Svit, 059 21 570970106 6. 7., 6. 7., 6. 7. IŽP Košice CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, Svit, 05921