Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba etanolu 2G Priemyselná 720, 072 22 Strážske 570520115 4.1. bod b) IŽP Košice Chemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81109
Výrobňa HMT a Výrobňa Fd III Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570520405 4.1. bod b), 4.1. bod d), 4.1. bod d) IŽP Košice Chemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81109
Výrobňa Pentol Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570520205 4.1. bod b) IŽP Košice Chemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81109
Výrobňa fenolformadehydových lepidiel typ Fenokol a Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a ekooleje Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570520305 4.1. bod b) IŽP Košice Chemko, a. s. Slovakia, Pribinova 25, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81109