Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Mechanicko-chemicko-biologicka čistiareň odpadových vôd Priemyselná 720, Strážske, 072 22 570230209 6.11. IŽP Košice Ekologické služby, a.s., Priemyselná 720, Strážske, 07222
Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne Priemyselná 720, Strážske, 072 22 750230104 5.4. IŽP Košice Ekologické služby, a.s., Priemyselná 720, Strážske, 07222