Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma hydiny Bodok Bodok č. 702, Veľký Lapáš 371230106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok č. 702, Veľký Lapáš, 95104
Farma hydiny Vráble I odchov Kollárova 60 371230206 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Hybrav a.s., Hydinárska farma Bodok č. 702, Veľký Lapáš, 95104