Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie Predmier 458 770950315 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Linka povrchovej úpravy - lakovňa Predmier 458 770950213 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Povrchová úprava hliníkových výrobkov eloxovaním, linka II Predmier 458 770950519 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Prevádzka žiarového zinkovania Predmier 458 770950112 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351
Prevádzka žiarového zinkovania II. Predmier 458 770950417 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Žilina PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, Predmier, 01351