Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Stredisko: farma Mliečany 92901 Mliečany 371260106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava AGROCOMMERCIUM, s.r.o., Nová Osada 22, Dunajská Streda, 92901