Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Klietkový odchov kuríc Družstevná 922 Vrbové 371270206 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, Špačince, 91951
Výkrm brojlerových kurčiat Modranská cesta 291700 Trnava 371270306 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, Špačince, 91951
Výkrm brojlerových kurčiat Potočná 1919 43 Cífer 371270407 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, Špačince, 91951
Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosníc 91951 Špačince 371270106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, Špačince, 91951