Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Fosfátovacia linka Strojárenská 2917 02 Trnava 720130103 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava, 91702
Nanášanie adhezív BOGE Trnava Strojárenská 5 370130216 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava, 91702