Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma Bernolákovo Trnavská cesta 190027 Bernolákovo 371300105 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, Svätý Jur, 90021
Farma Svätý Jur Na Pažiti 404/4, Svätý Jur 371300307 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, Svätý Jur, 90021
Farma ošípaných Vištuk - Silárd p. č. 2744- Silárd 371300206 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, Svätý Jur, 90021