Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná Dobšinská 72, Nižná Slaná, 049 23 570490105 2.1. IŽP Košice SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná, Dobšinská 72, Nižná Slaná, 04923