Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Wienerberger-Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok 770520104 3.5. IŽP Žilina HEVEA Slovakia, s.r.o.,, Košická 6, Bratislava - MČ Ružinov, 82109