Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma Hydina s.r.o. Súlovce k.ú. SSúlovce 371330107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra HYDINA SÚLOVCE, s.r.o., Oponice, 95614