Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma hydiny Baloň Baloň 930 08, p. č. 2858/1, 2861, 2862, 2866, 2868, 2869, 2862/3,4,5,9 až 16,18,19 371340207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Medzičilizie, a.s., Čiližská Radvaň 329, Čiližská Radvaň, 93008