Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma Práznovce k.ú. Práznovce 371380307 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska 321, Žabokreky nad Nitrou, 95852
Farma Rybany 371380207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska 321, Žabokreky nad Nitrou, 95852
Farma Veľké Ripňany Vinohradská 514/338 371380407 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska 321, Žabokreky nad Nitrou, 95852
Farma Žabokreky nad Nitrou Topoľčianska cesta 321 371380107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska 321, Žabokreky nad Nitrou, 95852