Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Spaľovňa odpadov -TERMOVALORIZÁTOR Kokšov - Bakša, 044 13 571070106 5.2. bod a) IŽP Košice KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice - MČ Juh, 04346