Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kovuhuty a.s., Krompachy 29. augusta 586, Krompachy, 053 42 570730105 2.5. bod b) IŽP Košice KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, Krompachy, 05342