Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove Kapušany pri Prešove 571410108 5.1. bod a) IŽP Košice GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, Prešov, 08001
Dekontaminačné stredisko Tornaľa k.ú Tornaľa 470870108 5.1. bod a) IŽP Banská Bystrica GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, Prešov, 08001