Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012 - IDEME Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo 373410113 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Bekaert Slovakia s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, Sládkovičovo, 92521