Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
HDO SK, s.r.o. - Galvanizovňa Prostredná ulica 1220/14, 90701 Myjava 371520111 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava HDO SK,s.r.o., Vansovej 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81103