Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba koncentrátu do nemrznúcich zmesí pre ostrekovače automobilov Štúrovo 370500113 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIODET a.s., Továrenská 1, Štúrovo, 94303