Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba plastových dielov - galvanické povrchové úpravy Čab 280 373440113 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., Čab 280, Čab, 95124