Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hydinárska farma Medzev Miroslavská 43, Medzev, 044 25 571160106 6. 6. bod a) IŽP Košice Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl, Miroslavská 43, Medzev, 04425