Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom 072 14 Pavlovce nad Uhom 571500112 1.2. IŽP Košice ACHEMA a.s., Pavlovce nad Uhom 984, Pavlovce nad Uhom, 07214