Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
SHP Slavošovce, a.s. Slavošovce 298, Slavošovce, 049 36 571090106 6. 1. bod b) IŽP Košice SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce 298, Slavošovce, 04936